fbpx

Za članice

Home / Za članice

Važni datumi

KOMS rođendan

12. marta 2011. godine osnovan je naš krovni savez. Od tada, svakog 12. marta proslavljamo KOMS rođendan!

Međunarodni dan mladih

Od 2000. godine Ujedinjene nacije i države širom sveta obeležavaju Međunarodni dan mladih sa namerom da skrenu pažnju na izazove, kulturna i pravna pitanja mladih. Međunarodni dan mladih se obeležava 12. avgusta već više od dve decenije.

KOMS kao krovni savez

21. jula 2020. godine, Ministarstvo omladine i sporta priznalo je Krovnu organizaciju mladih Srbije kao nacionalni krovni savez mladih u skladu sa Zakonom o mladima Republike Srbije.

Plaćanje članarine

Koje koristi imamo od članarine  – zašto plaćamo članarinu?

  • Od ovog novca KOMS uspeva da finansira aktivnosti koje nijedan donator ne smatra važnim i/ili ne želi da finansira, a od važnosti suza neometano funkcionisanje KOMS-a;
  • Na taj način se KOMS alternativno finansira i ima mogućnost da ne zavisi od tuđih projekcija i stavova;
  • Doprinosite misiji i viziji KOMS-a i ostvarenju naših ciljeva, a koji se uvek formiraju u skladu sa stavovima organizacija članica;
  • Imate mogućnost da koristite programe KOMS-a potpuno besplatno, posebno program jačanja kapaciteta gde su svi troškovi pokriveni;
  • Ovim novcem se obezbeđuje učešće KOMS-a u radu Evropskog omladinskog foruma (YFJ) i plaćanje godišnje članarine;
  • Omogućavate svojim delegatima na skupštini da glasaju i iskazuju volju vaše organizacije;
  • Dobijate šansu da birate i  budete birani u tela i organe što KOMS-a, ali i  ostalih  nacionalnih tela, organa i radnih grupa u kojima KOMS učestvuje

I najbitnije, pokazujete da brinući o KOMS-u i svojoj organizaciji brinete i o omladinskoj politici i mladim ljudima u Srbiji.

Unapred hvala na Vašoj revnosti, odgovornosti i doprinosu u daljem razvoju KOMS-a.

Instrukcije za uplatu članarine

Do 01. oktobra tekuće godine, organizacijama članicama će biti dostavljane elektronske fakture za članarinu za tekuću godinu, na oficijalnu mejl adresu udruženja.

Članarina se uplaćuje na namenski žiro račun KOMS-a u celosti.

Članice treba da plate članarinu najkasnije do početka zasedanja Skupštine naredne godine.

Obaveštavamo vas da je četvrtoj redovnoj Skupštini KOMS-a usvojena odluka da se organizacije članice čiji godišnji poslovni prihod za prethodnu godinu (pozicija AOP 1001 u finansijskom izveštaju) ne prelazi iznos od 150.000,00 RSD izuzimaju iz obaveze plaćanja godišnje članarine.

Uvid u visinu godišnjeg poslovnog prihoda organizacija članica vrši se na osnovu finansijskog izveštaja koji se podnosi Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Ukoliko Vaša organizacija spada u kategoriju koja je oslobođena plaćanja članarine, potrebno je da nam dostavitie obaveštenje na mejl office@koms.rs kao i elektronsku verziju Finansijskog izveštaja za poslednju poslovnu godinu.

Odluku o članarinama Krovne organizacije mladih Srbije možete pogledati na ovom linku.

Primer ispravno popunjene uplatnice: