fbpx

Za članice

Home / Za članice

Važni datumi

KOMS rođendan

12. marta 2011. godine osnovan je naš krovni savez. Od tada, svakog 12. marta proslavljamo KOMS rođendan!

Međunarodni dan mladih

Od 2000. godine Ujedinjene nacije i države širom sveta obeležavaju Međunarodni dan mladih sa namerom da skrenu pažnju na izazove, kulturna i pravna pitanja mladih. Međunarodni dan mladih se obeležava 12. avgusta već više od dve decenije.

KOMS kao krovni savez

21. jula 2020. godine, Ministarstvo omladine i sporta priznalo je Krovnu organizaciju mladih Srbije kao nacionalni krovni savez mladih u skladu sa Zakonom o mladima Republike Srbije.

Plaćanje članarine

Koje koristi imamo od članarine  – zašto plaćamo članarinu?

  • Od ovog novca KOMS uspeva da finansira aktivnosti koje nijedan donator ne smatra važnim i/ili ne želi da finansira, a od važnosti suza neometano funkcionisanje KOMS-a;
  • Na taj način se KOMS alternativno finansira i ima mogućnost da ne zavisi od tuđih projekcija i stavova;
  • Doprinosite misiji i viziji KOMS-a i ostvarenju naših ciljeva, a koji se uvek formiraju u skladu sa stavovima organizacija članica;
  • Imate mogućnost da koristite programe KOMS-a potpuno besplatno, posebno program jačanja kapaciteta gde su svi troškovi pokriveni;
  • Ovim novcem se obezbeđuje učešće KOMS-a u radu Evropskog omladinskog foruma (YFJ) i plaćanje godišnje članarine;
  • Omogućavate svojim delegatima na skupštini da glasaju i iskazuju volju vaše organizacije;
  • Dobijate šansu da birate i  budete birani u tela i organe što KOMS-a, ali i  ostalih  nacionalnih tela, organa i radnih grupa u kojima KOMS učestvuje

I najbitnije, pokazujete da brinući o KOMS-u i svojoj organizaciji brinete i o omladinskoj politici i mladim ljudima u Srbiji.

Unapred hvala na Vašoj revnosti, odgovornosti i doprinosu u daljem razvoju KOMS-a.

Instrukcije za uplatu članarine

  1. Članarina se uplaćuje sa žiro računa vaše organizacije na namenski žiro račun KOMS-a br. 160-355755-05 otvoren kod Banca Intesa.
  2. KOMS će svakoj organizaciji koja izmiri ovu obavezu, izdati „Potvrdu o plaćenoj članarini“ kao priznanicu kojom ćete knjigovodstveno pravdati ovaj trošak.
  3. Podsećamo Vas da je ukupan iznos članarine pridružene članice 4 100 RSD, a za punopravne članice 8 200 RSD.

Obaveštavamo vas da je četvrtoj redovnoj Skupštini KOMS-a usvojena odluka da se organizacije članice čiji godišnji poslovni prihod za prethodnu godinu (pozicija AOP 1001 u finansijskom izveštaju) ne prelazi iznos od 150.000,00 RSD izuzimaju iz obaveze plaćanja godišnje članarine.

Uvid u visinu godišnjeg poslovnog prihoda organizacija članica vrši se na osnovu finansijskog izveštaja koji se podnosi Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Ukoliko Vaša organizacija spada u kategoriju koja je oslobođena plaćanja članarine, potrebno je da nam dostavitie obaveštenje na mejl office@koms.rs kao i elektronsku verziju Finansijskog izveštaja za poslednju poslovnu godinu.

Odluku o članarinama Krovne organizacije mladih Srbije možete pogledati na ovom linku.

Primer ispravno popunjene uplatnice: