fbpx

Video galerija: Kultura dijaloga

Home / Video galerija: Kultura dijaloga

Omladinska politika na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou često ume da zbuni mlade zbog specifične terminologije, aktera i drugih elemenata. Zbog toga smo odlučili da mladima približimo omladinsku politiku na edukativan i jednostavan način. Ispred tebe se nalazi 10 edukativnih videa u okviru projekta “Kultura dijaloga”, koje smo kreirali sa ciljem promocije mehanizama za aktivno učešće mladih, kao i primere dobrih praksi dijaloga mladih sa donosiocima odluka u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Krovna organizacija mladih Srbije i Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine sprovode projekat Kultura dijaloga u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF u UNESCO, finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira.

Zakon o mladima

Da li ste znali da Srbija ima Zakon o mladima? 🤔
Da li znate kako se definišu mladi? 🤯

Udruženja i krovni savezi mladih

Sigurno ste mnogo puta čuli za udruženja mladih i za mlade, ili za krovne saveze mladih. A da li znate kako se ova udruženja i savezi definišu i formiraju i koja je njihova uloga? 🤔 👇🏻

Primeri dobre prakse Srbija

Hajde da pogledamo koji su to primeri dobre prakse dijaloga u mladih u Srbiji. Da li znate sa kojim sve donosiocima odluka su mladi ostvarili dijalog? 😄👇🏻

Savet za mlade u Srbiji

U poslednje vreme su mnoge naše aktivnosti bile usmerene na Savet za mlade Vlade Republike Srbije, kao i lokalne Savete za mlade pri jedinicama lokalnih samouprava. Šta je zapravo Savet za mlade, koja je njegova uloga i šta omogućava mladima? 😊👇🏻

Budžeti za mlade u Srbiji

Da li znate šta su budžeti za mlade i koliko se u Srbiji odvaja za mlade? 🤔👇🏻

Zakon o volontiranju

Da li ste znali da Srbija ima Zakon o volontiranju? 🤔
Da li umete da definišete šta je to volontiranje? 🤯

Regionalna saradnja mladih

Da li znate na koji način su umreženi mladi na Balkanu? 😊 U ovom videu donosimo vam priču o mladima, ali ne samo mladima u Srbiji, već o mladima u regionu koji su spremni da zajedničkim radom i saradnjom prave pozitivne promene u društvu! 👇🏻👇🏻👇🏻

Primeri dobre prakse FBiH

Ovaj video nas vodi u Bosnu i Hercegovinu, kako bismo čuli nešto više o primerima dobre prakse učešća mladih u Federaciji BiH. Pogledajte na koje to načine participiraju mladi u FBiH. 😊👇🏻

Savjet za mlade FBiH

U poslednje vreme smo dosta govorili o Savetu za mlade Vlade Republike Srbije. Sada idemo u Bosnu i Hercegovinu, da pogledamo kako funkcioniše Savjet za mlade i na koji način mladi učestvuju u procesima donošenja odluka. 😄👇🏻

Budžeti za mlade u FBiH

Još jednom idemo u Bosnu i Hercegovinu da vidimo na koji način se u FBiH opredeljuju sredstva za mlade i sprovođenje omladinske politike. 😊👇🏻