fbpx

Vesti

Home / Vesti

Upoznajte omladinske delegate UN!

U 2017. godini Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije je u partnerstvu sa Krovnom organizacijom mladih Srbije uspostavilo model i kvalitetne i transparentne mehanizme za izbor mladih iz Srbije za učešće na događajima UN. Proces odabira omladinskog delegata i delegatkinje podrazumevao je tri faze: javni konkurs, testiranje najbolje rangiranih na osnovu prijava i intervju za najuspešnije kandidate/kinje. Izabrani UN omladinski delegati u 2017/18. godini su Teodora Pavković iz Subotice i Samedin Rovčanin iz Prijepolja.

Kreće KOMS Karavan – saznaj kada stižemo u tvoj grad!

KOMS je u odnosu na ove probleme razvio Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama sa posebnim akcentom na participaciju u okviru obrazovnih ustanova (škole i fakulteti) i tela i organa jedinica lokalne samouprave i planira da aktivno zagovara za njihovu implementaciju. Ova kampanja će se baviti formiranjem (tamo gde ne postoje) i radom (tamo gde postoje, ali nisu funkcionalni) đačkih i studentskih parlamenata, saveta za mlade, lokalnih krovnih organizacija mladih, omladinskih foruma i dr. KOMS će publikovati preporuke za uvođenje minimuma standarda, koje će potom biti distribuirane i promovisane u jedinicama lokalne samouprave.

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta

Cilj obuke je da se učesnici/e upoznaju sa najvažnijim elementima i akterima omladinske politike u Srbiji, a okvirne teme su: aktivizam i načini za aktivno učešće mladih na lokalnom i nacionalnom nivou, akteri omladinske politike, procedure donošenja odluka i praćenja rada institucija, predlozi praktičnih politika i inicijativa.

Održana obuka Zaustavimo govor mržnje

Veliki broj mladih u Srbiji ne želi da učestvuje u programima razmene sa drugim mladim ljudima iz regiona. Ovaj poražavajući...