fbpx

Uključi se i ti!

Home / Uključi se i ti!
ukljuci se i ti koms
Ćao, sjajno je što si ovde jer to znači da si napravio/la prvi korak ka svom uključivanju u procese donošenja odluka u Srbiji. 🇷🇸

Šta to znači? Naš cilj je da mladi u Srbiji imaju ravnopravnu ulogu u odlučivanju o važnim pitanjima kao što su pitanja političkih odluka na republičkom, ali i lokalnom nivou. Ukoliko si se nekada pitao/la kako da utičeš direktno na političare i državnike, na pravom si mestu jer ćeš upravo ovde to i saznati! 🔥

 • 885 mladih se već uključilo!

  Do sada su se u procese donošenja odluka direktno uključili mladi širom Srbije, čak njih 885! Oni su učestvovali u različitim dijalozima sa donosiocima odluka, zajedničkim lokalnim inicijativama, kao i radu Saveta za mlade. Skroluj dalje i saznaj sve o tome! 🔥🔥🔥

 • 7 realizovanih dijaloga sa javnim vlastima

  U prethodne 3 godine, sastali smo se tri puta sa predsednicom Vlade Republike Srbije, dva puta sa ministrom omladine i sporta, kao i po jednom sa ministarkom za ljudska i manjinska prava i mladim poslanicima. Šta imamo od toga? Odgovor te čeka ispod. 👇🏼👇🏼👇🏼

 • 15 mladih u Savetu za mlade Vlade RS

  Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS (na čijem se sajtu sada nalaziš! 😄) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. Pre dve godine, naš savez koji čini više od 100 organizacija širom Srbije prepoznat je kao krovni savez mladih u Srbiji u skladu sa Zakonom o mladima. Ovaj momenat nam je omogućio da direktno delegiramo 15 mladih u Savet za mlade Vlade Republike Srbije.

1000 uključenih mladih 88%
10 dijaloga 70%
10 donosioca/teljki odluka 70%

Želiš da se uključiš? Ostavi nam svoj kontakt!

* indicates required

 

Zašto sve ovo radimo?

📌 Svake godine, desetine hiljada mladih napusti našu državu, dok nam istraživanja pokazuju da oko 50% njih ima želju da to uradi! Naša istraživanja takođe ukazuju na to da najveći uticaj na odlazak mladih iz Srbije ima upravo to što se o pitanjima koja ih se direktno tiču, mladi ne pitaju – i to ne zato što ne žele, već im to nije omogućeno!

📌 Upravo iz ovih razloga, kao savez čiji je primaran zadatak da radi na poboljšanju položaja mladih u Srbiji, ispred sebe smo postavili cilj da omogućimo mladima da se uključe u procese donošenja odluka.

Uključi se i ti! 

Šta sve radimo i kako se možeš uključiti?

Sigurno si primetio/la da u našem društvu ima vrlo malo prostora za bilo kakav dijalog. Ipak, dali smo svoj maksimum da obezbedimo da mladi kontinuirano na godišnjem nivou imaju mogućnost dijaloga sa predsednikom ili predsednicom Vlade.

Zašto je ovo važno? 🤔

Mladi nisu homogena društvena grupa, u starosnoj kategoriji od 15 do 30 godina ima puno različitih potreba, navika, želja i mogućnosti. Ipak, javne vlasti često u svom delovanju previde sve to i donose odluke onako kako oni misle da bi trebalo da odgovara svim mladima. Da ne bi došlo do isključivanja bilo čijih potreba, važno je da najviša institucija u državi direktno od mladih čuje šta je ono što im je u ovom trenutku najpotrebnije kako bi im se položaj unapredio.

Šta smo do sada postigli? ✅

 • Mladi su uključeni u izradu Zakona o radnim praksama,
 • Mladi su uključeni u izradu Strategije za mlade,
 • Pokrenut je program “Moja prva plata”,
 • Sačuvane su studentske poliklinike,
 • Pokrenut je proces implementacije Garancija za mlade.

Želiš i ti da se uključiš u Dijalog mladih sa premijerom/kom? Skroluj dalje! 👇🏼

Osim što smo obezbedili Dijalog mladih sa predsednikom/com Vlade, obezbedili smo mladima mogućnost dijaloga i sa ministrom omladine i sporta, kao ključne osobe u Ministarstvu koje se direktno bavi pitanjima koja su važna za mlade.

Zašto je ovo važno? 🤔

Ministarstvo omladine i sporta je najvažnija institucija za pitanja mladih u našem državnom sistemu. Ovo Ministarstvo bi trebalo nizom različitih aktivnosti, strateških postupaka i direktnim akcijama da unapređuje položaj mladih iz godine u godinu. Ipak, i u ovom slučaju je neophodno da mladi budu direktno uključeni u procese, kako bi oni odgovarali realnim potrebama mladih.

Šta nam ovaj Dijalog omogućava? ✅

Mladi kroz dijalog sa minitrom/arkom omladine i sporta imaju mogućnost da direktno postave pitanja o svojim potrebama, svom položaju, kao i različitim postupcima Ministarstva. Takođe, osim što mogu pitati ono što ih zanima, mogu direktno i predložiti rešenja za važna pitanja!

Želiš i ti da se uključiš u Dijalog mladih sa ministrom/arkom? Skroluj dalje! 👇🏼

Lokalni savet za mlade, odnosno savet za mlade grada ili opštine je institucija definsana Zakonom o mladima, ovaj Zakon predviđa da opština ili grad mogu osnovati lokalni savet za mlade radi usklađivanja aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem omladinske politike na svojoj teritoriji.

Važno je napomenuti da Zakon ne nameće kao obavezu osnivanje lokalnog saveta za mlade, već ga predviđa kao fakultativnu instituciju. To znači da je na gradu/opštini da odluči da li će ga osnovati ili ne, ipak naš cilj je da utičemo da što više opština i gradova ima aktivan Savet za mlade, a ukoliko želiš da nam u tome pomogneš skroluj dalje i uključi se i ti!

Ko su članovi/ce Saveta? 🤔

Članovi Saveta bi trebalo da budu predstavnici lokalne samouprave, predstavnici mladih, srednjih škola i fakulteta, udruženja mladih i za mlade, kao i drugih institucija čiji je delokrug poslova od značaj za mlade. 

Zašto je ovo važno? 🤔

Položaj i potrebe mladih je najpre potrebno regulisati na lokalnom nivou. Ako se u svom komšiluku ne osećamo dobro, onda su svi drugi procesi manje važni! Kroz rad Saveta želimo da podstaknemo mlade da zastupaju svoje potrebe i stavove i direktno utiču na lokalne dosnosioce odluka da odluke donose u skladu sa realnim potrebama mladih.

Želiš i ti da se uključiš u rad Saveta za mlade u svojoj opštini? Skroluj dalje! 👇🏼

Ovde posebno obrati pažnju! Odlučionice su naš program koji smo napravili kako bi mladi direktno mogli da menjaju svoju lokalnu sredinu. Zvuči dobro? Pazi sad! Odlučionice su program koji pomaže u sprovođenje EU dijaloga sa mladima. 

Šta je to EU dijalog sa mladima? 🇪🇺🇷🇸

EU dijalog sa mladima (ranije Strukturirani dijalog) je kontinuirani proces konsultacija između mladih i donosioca odluka u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politika značajnih za mlade na svim nivoima. EU dijalog sa mladima osigurava aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka tako što im daje prostor da slobodno iznose svoja mišljenja i preporuke, doprinoseći tako unapređenju položaja mladih.

Kako Odlučionice utiču na EU dijalog? 🤔

Pokrenuli smo ovaj program kako bismo povezali mlade iz lokalnih sredina sa donosiocima odluka, tako što mladi predlažu inicijativu a potom je zajedno sprovode sa donosiocima odluka i sve vreme su u partnerskom odnosu. U tom procesu KOMS omogućava obuku, finansijska sredstva, konsultacije i mentore. Kroz ovaj proces učesnici ujedno mogu postati i lokalni koordinatori za sprovođenje EU dijaloga sa mladima.

Ko sve učestvuje u ovom programu? 🤔

U okviru Odličionica zajedno učestvuju predstavnici/e lokalnih institucija, udruženja mladih i đačkih parlamenata. Zajedničkim delovanjem oni sprovode inicijative koje mogu direktno poboljšati položaj mladih na lokalu.

Šta smo do sada postigli? ✅

 • Obučeno 27 lokalnih koordinatora za sprovođenje EU dijaloga,
 • Lokalne inicijative sprovedene s16 gradova, a pokriveni su okruzi poput Rasinskog, Topličkog, ZaječarskogZlatiborskog, Pčinjskog i drugih,
 • Sprovedene su inicijative sa različitim ciljevima, poput osnivanja saveta za mlade, kancelarija za mlade, omladinskog kluba, te okupljanja i aktivnog uključivanja mladih kroz različite manifestacije, koncerte, akcije slikanja murala i mnoge druge aktivnosti. 

Želiš i ti da se uključiš u Odlučionice? Skroluj dalje! 👇🏼

Kako da se uključiš?

Sve navedene aktivnosti su potpuno transparentne i za svaku od njih otvaramo javne pozive kako bi svaka mlada osoba mogla da se prijavi za učešće! Samim tim, najvažnije je da budeš u toku kada se neki od procesa dešava i da se prijaviš! Kako bismo ti to olakšali, možeš se prijaviti na mejling listu uz pomoć forme koju vidiš u nastavku, a mi ćemo te redovno izveštavati o aktuelnim procesima i njihovom napretku.

Takođe, možeš se pridružiti zajednici koju čini više od 25 000 mladih na našim društvenim mrežama gde redovno objavljujemo pozive i druge zanimljive sadržaje.

Uključi se i ti! 🔥🔥🔥

Želiš da se uključiš? Ostavi nam svoj kontakt!

* indicates required