fbpx

Publikacije

Home / Publikacije

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji za 2021. godinu

Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS, najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji, već petu godinu zaredom objavljuje Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji. Alternativni izveštaj nastaje kao rezultat najvećeg istraživanja o mladima u Srbijii. Izveštaj se tradicionalno objavljuje na Međunarodni dan mladih – 12. avgusta.

Istraživanje je sprovedeno od maja do jula 2021. godine. Korišćene su kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja.

Preuzmi izveštaj

Lokalna omladinska politika u Republici Srbiji: Saveti za mlade jedinica lokalne samouprave

Krovna organizacija mladih Srbijeu saradnji sa Grupom za analizu i kreiranje javnih politika, sprovela je istraživanje pod nazivom Lokalna omladinska politika u Republici Srbiji: saveti za mlade jedinica lokalne samoupave.  

U istraživanju su obuhvaćene sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji – ukupno 145 jedinica. Podaci o savetima za mlade koji su dobijeni iz svih lokalnih samouprava svrstani su u 6 grupa – od toga da savet za mlade uopšte ni ne postoji u datoj lokalnoj samoupravi, preko njihove delimične funkcionalnosti, pa do inkluzivnih i funkcionalnih saveta za mlade – koji čine najmanji broj. 

Preuzmi istraživanje

Istraživanja o položaju LGBT+ mladih na lokalu

„Srušimo četiri zida“ predstavlja šestomesečni edukativni i aktivistički program za 15 mladih ljudi iz 5 opština, kojima se pružila prilika da u svojim lokalnim srednama sprovedu istraživanja koja se tiču položaja LGBT+ mladih. 

Program je finansiran od strane Evropske unije i Saveta Evrope, kroz grant dodeljen Krovnoj organizaciji mladih Srbije. 

Istraživanja su sprovedena u SomboruČačkuKraljevuVrnjačkoj Banji i Vranju. 

Preuzmi istraživanja

Izveštaj sa preporukama: Prva decenija Zakona o mladima

Zakon o mladima (ZoM) donela je Narodna skupština Republike Srbije 05. jula 2011. godine i ove godine se navršava 10 godina njegovog postojanja u pravnom sistemu RS. Ovaj izveštaj analizira iskustva i stavove aktera omladinske politike o dosadašnjoj primeni ZoM, i pripremljen je na inicijativu Nacionalne asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade (NAKzM), u okviru kvalitativnog istraživanja za potrebe ex-post analize efekata Zakona o mladima (Službeni glasnik RS 50/2011). Cilj istraživanja je bio da se prikupe kvalitetativni podaci za analizu učinkovitosti ZoM, i da se na osnovu takvih saznanja formulišu predlozi rešenja za unapređenje ZoM.

Preuzmite izveštaj

Istraživanje stavova mladih o rodno zasnovanom nasilju

Istraživanje stavova o rodno zasnovanom nasilju među mladima realizovano je kao jedna od lokalnih inicijativa, koju je sprovela grupa mladih iz Srbije u okviru projekta Kultura dijaloga. Projekat je sporveden od strane Krovne organizacije mladih Srbije i Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine u okviru Zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u, i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije, koji su podržali UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Preuzmite istraživanje

Mladi u medijskom ogledalu 2020.

Istraživanje „Mladi u medijskom ogledalu 2020“ sprovodi se kao nastavak istoimenih istraživanja iz 2017, 2018. i 2019. godine, uz delimično izmenjen fokus i metodologiju.

Istraživanje za 2020. godinu obuhvata tri od pet prošlogodišnjih komponenti: analizu mejnstrim medija, omladinskih medija i Jutjub kanala, s tim da je tematski fokus istraživanja postavljen na pandemiju virusa korona, s obzirom na njen snažan i iznenadan uticaj na sve aspekte života mladih.

Autori: Stefan Janjić, Ivana Janjić

Preuzmite istraživanje

Online kampanje: Od A do Ž

Društvene mreže nas povezuju i omogućavaju da kreiramo i razmenjujemo sadržaj. Zahvaljujući njima ostajemo u kontaktu sa ljudima koji su nam dragi čak i kada fizički nismo blizu njih, ali one mogu da budu i važno sredstvo u našim kampanjama, bilo da se radi o individualnom aktivizmu, našem ‘start up’ biznisu ili aktivnostima civilnog društva.

Ovaj vodič će pokušati da vam pomogne da svoju poruku pošaljete ljudima koji bi trebalo da je čuju. Nadamo se da će vam pomoći i da ,,lakše plovite kroz (mutne) vode društvenih mreža, ali i da ćete biti svesni uticaja svojih reči, slika i videa (…)”.

Nadamo se da ćete pre nego što pokrenete svoju kampanju pogledati ovaj priručnik – od a do ž – i da ćete ispuniti svoja očekivanja, ali i ostati ostati svesni i odgovorni za svoju javno izgovorenu reč.

Ovu publikaciju objavio je Institut za medije i različitosti u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), Asocijacijom nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres“, Novim Magazinom i Institutom za medije i različitosti – Zapadni Balkan, a u okviru projekta MLADI: Savez za medijsku pismenost i digitalni značaj.

Preuzmi publikaciju

Mladi i preduzetništvo

Prema podacima iz istraživanja procenat nezaposlenih mladih osoba iznosi oko 20% od ukupnog nezaposlenog stanovništva. Najveći broj mladih kao jedan od osnovnih razloga za samozapošljavanje navodi da nisu mogli da pronađu posao za platu, a novac za započinjanje sopstvenog posla su dobili od porodice ili prijatelja. Pored analize preduzetništva mladih, istraživanje sadrži i preporuke za unapređenje politika za razvoj preduzetništva.

Značaj projekta je u podizanju svesti o poteškoćama sa kojima se susreću mladi u Srbiji po pitanju samozapošljavanja, te slanje konkretnih preporuka adekvatnim institucijama sa ciljem stvaranja boljih uslova za mlade nezaposlene u Srbiji.

Istraživači: Tamara Vukov, Miloš Stančić i Miloš Hrkalović

Preuzmi istraživanje

Edukativni paket za jačanje kapaciteta OCD

Edukativni paket za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva mladih i za mlade i kancelarija za mlade za socijalno uključivanje mladih iz osetljivih grupa nastao iz potrebe da se objedine znanja i doprinese podizanju kapaciteta organizacija mladih i za mlade i kancelarija za mlade, za uključivanje mladih iz osetljivih grupa. Takođe, on se nadovezuje na naučene lekcije i uvide stečene kroz širi i višegodišnji konsultativni proces i sprovedene inicijative, sa ciljem da ponudi moguće praktične korake ka inkluzivnijoj omladinskoj politici i promoviše zajedničke vrednosti glavnih aktera omladinske politike u Srbiji.

Sastoji se iz tri celine: prvo poglavlje bavi se opštim pravno-regulativnim postojećim okvirom Republike Srbije u donosu na antidiskriminaciju; drugo poglavlje daje bliži pogled na standarde u ovom kontekstu koji postoje u delokrugu omladinske politike, fokusirajući se na prakse tri stuba omladinske politike; treće poglavlje nudi praktične pristupe i primere dobre prakse za uključivanje mladih iz osetljivih grupa.

Edukativni paket nastao je kao rezultat saradnje Misije OEBS-a u Srbiji i Ministarstva omladine i sporta sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, Nacionalnom asocijacijom praktičara i praktičarki omladinskog rada, Nacionalnom asocijacijom kanceralija za mlade i Beogradskim centrom za ljudska prava.

Preuzmi vodič

Život mladih u Srbiji: Uticaj KOVID-19 pandemije

Tekuća kriza iznela je na površinu postojeće barijere sa kojima se mladi susreću na putu ka punom ostvarenju prava na autonomiju, ali i produbila nejednakosti posebno u smislu prava na rad i obrazovanje, što se posledično odražava i na njihovo mentalno zdravlje. Organizacije mladih i za mlade odolevaju ozbiljnim izazovima u sprovođenju svojih programa i rada u zajednici.

Uprkos tome, mladi i organizovani mladi bili su na prvoj liniji odgovora na pandemiju, podržavajući i inicirajući brojne volonterske akcije podrške i solidarnosti.

Istraživanje pred vama, koje je sprovela Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, ilustruje položaj i stavove mladih u Srbiji u kontekstu pandemije, ukazuje na okrnjena prava mladih i nudi preporuke za međusektorski i solidarni odgovor na krizu.

Istraživači: Boban Stojanović i Tamara Vukov

Preuzmi istraživanje

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2020.

Na Međunarodni dan mladih 12. avgusta 2020. tradicionalno je objavljen četvrti po redu Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2020.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2020. godine. Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno, korišćene su obe metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Istraživači: Boban Stojanović i Aleksandar Ivković

Dizajner: Andrej Potočnik

Preuzmi izveštaj

Autostoperski vodič kroz ciljeve održivog razvoja

Upoznajte Agendu 2030 i pripadujuće ciljeve održivog razvoja na jednostavan zanimljiv način. Ova publikacija, pomoći će vam da razumete ove pojmove i trenutnu poziciju društva u njihovom ostvarivanju.

Autor: Samedin Rovčanin

Preuzmi publikaciju

Izveštaj Monitoringa izborne kampanje 2020.

Krovna organizacija mladih Srbije je uz tim mladih istraživača i istraživačica budno pratila izbornu kampanju 2020.

Glavni cilj Monitoringa jesta bio da prikaže koliko akteri u izbornoj trci misle na mlade, koliko razumeju njihove potrebe i koliko im se uopšte obraćaju.

Urednik: Boban Stojanović, MA

Saradnici: Teodora Šćepanović, Natalija Kostić, Katarina Drakul, Marija Mijović, Miljana Jovanović, Slavoljub Trišić, Natalija Paunović, Teodora Deljanin

Dizajner: Nikola Ristić

Preuzmi izveštaj

Mladi u medijskom ogledalu 2019.

Istraživanje „Mladi u medijskom ogledalu 2019“ sprovodi se kao nastavak istoimenih istraživanja iz 2017, odnosno 2018. godine, ali uz značajno proširenje fokusa i metodologije.

Dok su ključna pitanja prethodnih istraživanja bila kako i koliko mejnstrim mediji izveštavaju o mladima, ovoga puta dodato je još nekoliko važnih istraživačkih pitanja, a odgovori na njih pružiće nam priliku da sveobuhvatnije razumemo složene odnose između mladih i medija.

Autor: Stefan Janjić

Preuzmi istraživanje

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2019.

Na Međunarodni dan mladih 12. avgusta 2019. godine, Krovna organizacija mladih Srbije je objavila treći po redu Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2020.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2019. godine. Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno, korišćene su obe metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Istraživač: Boban Stojanović

Preuzmi izveštaj

Mladi u medijskom ogledalu 2018.

Istraživanje „Mladi u medijskom ogledalu 2018.“ sprovodi se kao nastavak istoimenog istraživanja iz 2017. godine uz donekle izmenjenu metodologiju, ali sa istim ciljem: da utvrdi nivo zastupljenosti mladih u domaćim medijima, kao i diskursne obrasce koji se kreiraju o mladima. Odnos mladih i medija možemo posmatrati iz tri različite perspektive: kroz nivo medijske pismenosti mladih, kroz prizmu omladinskih medija, kao i kroz prizmu opšte medijske reprezentacije mladih.

Autor: Stefan Janjić

Preuzmi istraživanje

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2018.

Na Međunarodni dan mladih 12. avgusta 2018. godine, Krovna organizacija mladih Srbije je objavila drugi po redu Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2020.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2018. godine. Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno, korišćene su obe metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Istraživač: Boban Stojanović

Preuzmi izveštaj

Rečnik omladinske politike - drugo izdanje

Rečnik omladinske politike je prvi dokument koji objedinjuje i definiše različite pojmove u oblasti omladinske politike.

Razvile su ga: Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.

Preuzmi Rečnik

Komparativna analiza omladinske politike u Srbiji sa politikama u EU 2018.

Ova komparativna analiza nastala je kao inicijativa Krovne organizacije mladih Srbije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i kraljevinom Švedskom. Smatrali smo da je neophodno da se uradi jedan pregled omladinskih politika u odabranim državama Evrope i da se one uporede sa politikama u Srbiji kako bi se pronašli primeri dobre prakse, dobre studije slučaja i kako bi se dobili predlozi za izmene politika u Srbiji.

U analizi su obrađene politike obrazovanja, zapošljivosti i zdravlja, a države koje su bile predmet analize jesu: Holandija, Poljska i Hrvatska – koje su izabrane da bi oslikale različite pozicije zemalja u Evropi (procesi demokratizacije, ekonomske tranzicije i ekonomskog razvoja i procesa pristupanja Evropskoj uniji kako bi Srbija znala šta može da očekuje u oblasti razvoja omladinske politike.

Autor: Miloš Mojsilović

Preuzmi analizu

Preuzmite Smernice za uključivanje komponente bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade

Unapređenje bezbednosti mladih na lokalnom nivou predstavlja jednu od ključnih tema kojom se bavi Krovna organizacija mladih Srbije. Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade prvi put su izdate 2016. godine, nakon konsultacija u okviru KOMS mreže (Radno telo za bezbednost mladih i druge organizacije članice KOMS), kao i sa predstavnicima i predstavnicama lokalnih samouprava i drugim akterima. U periodu od prvog izdanja, KOMS je nastavio da aktivno prati preduzete aktivnosti za unapređenje bezbednosti mladih. Drugo izdanje Smernica u skladu je i sa procesom formulisanja novog Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade (u daljem tekstu: NSM 2015-2025), čije se usvajanje očekuje u prvoj polovini 2018. godine, kao i predstojećom pripremom akcionih dokumenata na lokalnom nivou.

Autorka: Marina Tadić

Preuzmi Smernice

Podsetnik za volontiranje u kriznim situacijama

Podsetnik za volontiranje u kriznim situacijama nastao je kroz partnerstvo KOMS i TOC u okviru projekta „Klikni zeleno“. Ovaj kratki podsetnik za volontere i organizatore volontiranja u vanrednim situacijama objavljen je kako  bi se pripremili za krize, u cilju pravovremene i efikasne odbrane, ali pre svega bezbednosti volontera i obezbeđivanja dobrog upravljanja volonterima.

Preuzmi Podsetnik

Mladi u medijskom ogledalu 2017.

U okviru ovog istraživanja analiziran je diskurs devet medija, različitih formata i uređivačkih politika, o tri ključna problema mladih u Srbiji: lošem obrazovnom sistemu, nezaposlenosti i razočaranju u sistem vrednosti. U okviru dvonedeljnog korpusa (25. oktobar – 7. novembar 2017) uočena su ukupno 102 teksta / priloga koji direktno ili posredno izveštavaju o ovim temama.

Autor: Stefan Janjić

Preuzmi istraživanje

MDI – Lingvistička samoodbrana

Budite na oprezu i pazite kada neko priča o pojedincu ili grupama koristeći drugačije termine. Izvrtanje određenih referenci može povrediti osećanja ljudi na koje se one odnose, ali i podstiče diskriminaciju i fizičko nasilje nad njima.

Autor: MDI

Preuzmi publikaciju

Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

Ova publikacija nastala je sa željom da pokrenemo diskusiju u Srbiji o tome šta je neophodno na lokalnom nivou, kako bismo mogli reći da zajednica sistemski brine o mladima, da ih osluškuje, pita, podstiče i uvažava kao sagovornike u procesima donošenja odluka. Publikacija je namenjena svima nama koji radimo na razvoju lokalnih zajednica, onima koji rade sa mladima i za mlade. Namenjena je donosiocima odluka u opštinama i gradovima, ustanovama i institucijama, organizacijama civilnog društva, organizacijama mladih i za mlade kao podsetnik da odgovorna briga o mladima podrazumeva da se glas mladih u demokratskim procesima čuje i uvaži.

Urednici: Boban Stojanović, Nenad Maletin

Preuzmi publikaciju

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2017.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2017. godine. Istraživanje je bilo podeljeno na više tematskih oblasti:

1. Institucionalni okvir; 2. Zakonodavni okvir; 3. Politička participacija i odnos političkih subjekata prema mladima; 4. Mladi i tržište rada; 5. Mladi i aktivizam; 6. Mladi i obrazovanje, 7. Mladi i bezbednost; 8. Mladi i kultura, kulturni sadržaji i navike; 9. Vrednosti mladih.

Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno, korišćene su obe metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Istraživač: Boban Stojanović

Preuzmi izveštaj

Učestvuj aktivno

Brošura koja je pred tobom urađena je sa ciljem da poboljša nivo informisanosti i poznavanje koncepta i vrednosti aktivnog učešća mladih u društvu, a posebno u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih.Ona je namenjena svim mladim ljudima, kako bi približila značaj participacije i organizovanja, informisala te o mogućnostima gde i kako možeš da učestvuješ u radu učeničkih parlamenata, neformalnih grupa, udruženjima mladih ili za mlade, ali i podmlacima političkih partija i sekcijama mladih u sindikatima, pomogla ti u pregovaranju o svojim potrebama, zastupanju interesa kod lokalnih ili nacionalnih vlasti, ponudila ti načine kako da se izboriš za svoja prava, da utičeš na poboljšanje položaja mladih u zajednici u kojoj živiš, ali i šire. Kako bi ostvario/la navedeno, 6 potrebno je da budeš upoznat/a sa načinima za rešavanje svojih 7 problema, da znaš kome i kako se možeš obratiti na lokalnom i/ili nacionalnom nivou, ali i ko ti mogu biti potencijalni partneri.

Autorka: Tamara Marković

Ilustracije: Ilija Lazarević

Preuzmi brošuru

Prikupljanje sredstava iz EU i međunarodnih fondova za mlade 2017.

Ovo je informativna publikacija o prikupljanju sredstava iz EU i međunarodnih fondova namenjena pre svega udruženjima mladih i udruženjima za mlade, ali i drugim organizacijama civilnog društva, koje se bave unapređenjem polažaja i kvaliteta života mladih u Srbiji.

Publikacija je izrađena u okviru projekta „Iskorak“, koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projekat teži da ojača postojeće strukture u omladinskom sektoru i uspostavi okvire za dalјe povezivanje svih aktera kroz principe i vrednosti KOMS-a.

Koordinator: Nenad Maletin

Preuzmi publikaciju

Prikupljanje sredstava iz EU i međunarodnih fondova za mlade 2017.

Omladinski sektor pun je skraćenica i pojmova koji mnogima mogu biti zbunjujući. Zbog toga smo obezbedili „Rečnik omladinske politike“ koji olakšava razumevanje pojmova koji se često sreću u omladinskoj politici.

Autori/ke: Ivana Andrašević, Marija Bulat, Ivana Volf, Vanja Kalaba, Jelena Milutinović, Vojislav Prkosovački, Nadežda Hadrik, Nenad Maletin, Jelena Milanović, Tatjana Nikolić

Preuzmi Rečnik