fbpx

Publikacije

Home / Publikacije

Priručnik za etičko izveštavanje medija o mentalnom zdravlju mladih

Poslednjih godina se u medijima i javnom govoru primećuje veća prisutnost teme mentalnog zdravlja mladih, ali sa sobom donosi i množestvo nedostataka kao što su netačni saveti i neetičko izveštavanje. Mladi često osećaju da im se u medijima ne pružaju adekvatne informacije o poboljšanju svog mentalnog zdravlja, pa se okreću drugim izvorima za informisanje. U tom kontekstu, priručnik za etičko izveštavanje medija o mentalnom zdravlju mladih je razvijen na osnovu fokusgrupnih istraživanja sa različitim stručnjacima i akterima u ovoj oblasti, sa ciljem da obezbedi resurse za adekvatnije edukativno izveštavanje i pruži smernice za etičnije izveštavanje o ovoj važnoj temi.

Publikacija je nastala u okviru projekta: “Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz razvoj kapaciteta lokalnih aktera 1.0”, koji sprovode Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade, Omladinski savez udruženja – OPENS, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Savez izviđača Srbije i Krovna organizacija mladih Srbije, a finansira Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije.

Preuzmi priručnik

Priručnik: Koraci ka aktivnoj studentskoj zajednici

Krovna organizacija mladih Srbije istraživala je učešće studenata i studentkinja na izborima za studentski parlament nadržavnim fakultetima širom Srbije: procenat izlaznosti, demokratičnost i pluralizam u prethodnom izbornom ciklusu.  

Sa ciljem unapređenja studentske participacije, demokratičnosti i legitimiteta studentskih izbora, Krovna organizacijamladih Srbije kreirala je priručnik „Koraci ka aktivnoj studentskoj zajednici, u kome pruža argumente i korake zaštoje važno da se udružuju, ili priključuju već postojećim studentskim organizacijama, informišu o njihovom radu ali i daglasaju na izborima za studentski parlament u okviru svoje visokoškolske ustanove.

Preuzmi priručnik

Mladi u kampanji 2023. - Finalni monitoring izveštaj

Krovna organizacija mladih Srbije ove godine je sprovodila monitoring izborne kampanje za parlamentarne i beogradske izbore i pratila je sve izborne aktere koji se kandiduju na pomenutim nivoima izbora. Kao i prethodnih godina, nisu bile praćene izborne aktivnosti manjinskih lista.

Sam izveštaj obuhvata 4 komponente analize izborne kampanje. Centralna komponenta je svakako praćenje obraćanja mladima i o mladima od strane izbornih aktera. Druga komponenta analize jeste broj mladih na izbornim listama i njihov položaj na izbornim listama. Treća komponenta obuhvata praćenje sponzorisanih sadržaja na društvenim mrežama. Četvrta komponenta monitoringa izbora jeste i dodatno praćenje političkog reklamiranja na društvenim mrežama od strane mladih Period 1. novembar – 17. decembar 2023. u svom redovnom korišćenju društvenih mreža.

Preuzmi izveštaj

Glas mladih Evrope

Komparativna analiza nacionalnih politika za mlade u kontekstu strategije za mlade EU i pregled 11 ciljeva za mlade.

Preuzmi analizu

Mladi za mir i bezbednost: Analiza UN Agende u kontekstu Srbije

Pred vama je istraživanje koje pruža pregled i analizu aktuelnih javnih politika, instrumenata javnih politika (strategija, akcionih planova i drugo) i institucija nadležnih za mlade i bezbednost u Republici Srbiji koje obuhvataju specifične ciljeve UN Agende Mladi, mir i bezbednost. Istraživanje teži da utvrdi da li su i na koji način ciljevi Agende implementirani u aktuelne javne politike Republike Srbije, kako bi se definisao prostor u kom je neophodno posvetiti veću pažnju njihovom sprovođenju na nacionalnom nivou. Istraživanje je sprovedeno u periodu od jula do septembra 2023. godine i uzelo je u obzir javne politike koje su u tom periodu bile na snazi u Republici Srbiji.

Ova analiza urađena je uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji,  okviru projekta Misije OEBS-a u Srbiji ,,Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji”, koji finansijski podržava vlada Švedske.

Preuzmi analizu

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2023. godinu

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji je najveće godišnje istraživanje o mladima u našoj zemlji. Od 2017. godine Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) sprovodi ovo istraživanje i na njegovim rezultatima zasniva svoje zagovaračke aktivnosti.

U okviru ovog istraživanja metodologija je sačinjena iz:

  1. Analiza dokumenta (desk analiza) pomoću koje je analiziran institucionalni i normativni okvir i sve tematske oblasti koje određuju položaj mladih, a da je moguće podatke prikupiti kroz desk istraživanje.
  2. Intervjui sa relevantnim akterima korišćeni su za kvalitativno istraživanje pojedinih tema, sa odabranim učesnicima na osnovu kriterijuma relevantnosti za datu temu.
  3. Onlajn upitnik za mlade uzrasta od 15 do 30 godina na teritoriji Republike Srbije. Tip uzorka je namerni/ciljani na populaciju mladih kao dela opšte populacije u odnosu na godine (od 15 do 30 godina), a u okviru tog (osnovnog) skupa, uzorak je slučajni, stratifikovan na osnovu godina, pola i mesta stanovanja (reprezentativni uzorak za mlade u Srbiji).
Preuzmi ceo izveštaj

Kako koristiti UN mehanizme u zagovaranju za bolji položaj mladih

Zašto nam je važno da širimo priču o međunarodnim mehanizmima zaštite (UN mehanizmima)?

Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava usvojio je Rezolucije 35/14 i 51/17 koje se odnose na mlade i ljudska prava. One podstiču države članice da kroz Univerzalni periodični pregled (UPR) razmotre probleme potpunog ostvarivanja ljudskih prava mladih. Sprovođenje preporuka ugovornih tela Ujedinjenih nacija i Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava važno je ne samo zato što je to međunarodna obaveza, već i zato što baca svetlo na goruće probleme koji se pre svega tiču svake društveno osetljive grupe, ali i stanja ljudskih prava svih građana i građanki, te tako čine svojevrstan podstrek za delovanje.

Preuzmi publikaciju

Uspješne preduzetničke priče

Ova publikacija dobrih preduzetničkih praksi prikazuje neke od najuspešnijih implementiranih a koji su uz mentorsku i stručnu podršku u okviru projekta “SYSTEM” razradili svoje biznis ideje, otključali svoj preduzetnički potencijal i našli svoje mesto u preduzetništvu. Svaka pojedinačna preduzetnička priča je važna na svoj način, ali tek uz pravu podršku zajednice ona postaje deo velike celine koja nas vodi u budućnost.

Preuzmi publikaciju

Mladi u medijskom ogledalu 2022.

Istraživanje „Mladi u medijskom ogledalu 2022“, čiji će rezultati biti predstavljeni u ovoj publikaciji, postavljeno je u idejnom i metodološkom smislu kao nastavak istraživanja započetog 2017. godine. Krovna organizacija mladih Srbije na ovaj način već šestu godinu zaredom prati izveštavanje mejnstrim medija u Srbiji o mladima, što omogućava praćenje promena i trendova na kvantitativnom i kvalitativnom planu. Od 2019. godine, ovo istraživanje se pored podrške DW Akademije, realizuje u partnerstvu sa Institutom za medije i različitosti – Zapadni Balkan. U

Preuzmi istraživanje

Priručnik za mlade o rodno zasnovanom nasilju

Ovaj priručnik nudi kratak pregled ali i uputstva kako da se zaštitiš i izađeš iz nasilnog odnosa ukoliko prepoznaš da se u njemu nalaziš! Pomoću ovog priručnika moći češ da pomogneš i drugarici/drugu koja/i se nalazi u nasilnoj vezi, da dobiješ informaciju kome možeš da se obratiš za pomoć, ali i da saznaš koje institucije će ti pomoći kada im se obratiš za pomoć.

Preuzmi priručnik

Vodič Kako pokrenuti vlastiti biznis u Srbiji

Sam vodič se ne bavi vrstom posla koji želite započeti, već se bavi različitim pitanjima koja okružuju pokretanje biznisa.

Ova pitanja mogu biti od suštinskog značaja za planiranje ili sprovođenje sopstvenog posla.

Preuzmi priručnik

Preporuke i zaključci (Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji za 2022. godinu)

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji je najveće godišnje istraživanje o mladima u našoj zemlji. Od 2017. godine Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) sprovodi ovo istraživanje i na njegovim rezultatima zasniva svoje zagovaračke aktivnosti.

Kako podaci o položaju i potrebama mladih ne bi ostali samo atraktivni brojevi na papiru, Krovna organizacija mladih Srbije zajedno sa rezultatima istraživanja objavljuje i zaključke i preporuke usmerene ka institucijama.

Ove ilustrovane brošure će vam pomoći da lakše sagledate sve preporuke iz ovogodišnjeg Alternativnog izveštaja.

Preuzmi brošure

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2022. godinu

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji je najveće godišnje istraživanje o mladima u našoj zemlji. Od 2017. godine Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) sprovodi ovo istraživanje i na njegovim rezultatima zasniva svoje zagovaračke aktivnosti.

U okviru ovog istraživanja metodologija je sačinjena iz:

  1. Analiza dokumenta (desk analiza) pomoću koje je analiziran institucionalni i normativni okvir i sve tematske oblasti koje određuju položaj mladih, a da je moguće podatke prikupiti kroz desk istraživanje.
  2. Intervjui sa relevantnim akterima korišćeni su za kvalitativno istraživanje pojedinih tema, sa odabranim učesnicima na osnovu kriterijuma relevantnosti za datu temu.
  3. Onlajn upitnik za mlade uzrasta od 15 do 30 godina na teritoriji Republike Srbije. Tip uzorka je namerni/ciljani na populaciju mladih kao dela opšte populacije u odnosu na godine (od 15 do 30 godina), a u okviru tog (osnovnog) skupa, uzorak je slučajni, stratifikovan na osnovu godina, pola i mesta stanovanja (reprezentativni uzorak za mlade u Srbiji).
Preuzmi ceo izveštaj

Preporuke za razvoj diverziteta i etike u medijskim sadržajima za mlade

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) i Institut za medije i različitosti Zapadni Balkan (MDI) sproveli su analizu dostupnih podataka o diverzitetu i etici medijskih sadržaja za mlade u Srbiji i drugim evropskim zemljama s ciljem da se bliže sagledaju aktuelni trendovi i uvide mogućnosti za unapređenje ovih sadržaja. U okviru analize posmatrane su različite medijske forme u tradicionalnim i novim medijima.

Analiza je sprovedena kombinacijom nekoliko metoda:

(1) desk analizom dostupnih istraživanja o medijskim sadržajima za mlade i društvenim mrežama;
(2) mapiranjem medijskih sadržaja za mlade u Srbiji i drugim zemljama Evrope;
(3) intervjuima sa medijskim profesionalcima iz Evrope;
(4) anketom s oglašivačima koji sarađuju sa mladim influenserima;
(5) fokus grupom sa sedmoro mladih iz Srbije.

Preuzmi preporuke

Finalni izveštaj monitoringa izborne kampanje 2022.

Tokom izborne kampanje, više od 50 mladih ljudi aktivno je pratilo i posmatralo predizbornu kampanju. Mladi istraživači i istraživačice, posmatrači i posmatračice i kompletan KOMS tim usmerili su svoj rad na aktivnosti prikupljanja podataka o komuniciranju političkih aktera (izborne liste i predsednički kandidati) ka i o mladima.

Praćena su direktna partijska obraćanja, stavovi, obećanja, poruke političara/kandidata. Evidentirano je kako su političari i izborni akteri komunicirali o mladima. Istraživanja KOMS-a pokazala su da se mladi dominantno informišu putem interneta i društvenih mreža, te je iz tog razloga postojala želja da se proveri koliko i na koji način su se politički akteri obraćali mladima, kao i kolika su procenjena utrošena sredstva na oglašavanje na društvenim mrežama i koji je procenat od njih bio usmeren na mlade, odnosno u kome su mladi bili targetirana grupa.

Preuzmi izveštaj

Liflet sa preporukama mladih lokalnim samoupravama za unapređenje bezbednosti mladih

U okviru projekta „Lokalna akcija mladih za bezbednosnu kulturu“ grupa mladih je kroz učešće u radnoj grupi kreirala preporuke namenjene predstavnicima/ma lokalnih samouprava za unapređenje bezbednosne kulture mladih na lokalnom nivou.

Projekat „Lokalna akcija mladih za bezbednosnu kulturu“ sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Vlade Švedske u okviru projekta „Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji.

Stavovi izrečeni u ovom letku pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS-a u Srbiji i Vlade Švedske i/ili Krovne organizacije mladih Srbije.

Preuzmi liflet

Mladi u medijskom ogledalu 2021.

Krovna organizacija mladih Srbije, petu godinu zaredom objavljuje veliko istraživanje o mladima u medijima “Mladi u medijskom ogledalu”. Tema istraživanja je slika mladih u medijima, odnosno kako i koliko mediji izveštavaju o mladima.    

Ovo istraživanje izradila je Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa DW Akademijom, Institutom za medije i različitosti, Asocijacijom Lokal Pres i Novim Magazinom. Istraživanje je nastalo u okviru projekta DW Akademie Young Media – Media for and with young people, koji podržava Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju Savezne Republike Nemačke i DW Akademie kao i projekta MLADI: Media literacy alliance and digital importance, koji podržava Delegacija EU u Srbiji.

Preuzmi istraživanje

Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji

Prethodna 2020. i trenutna 2021. su godine u kojima je živote svih, pa tako i mladih obeležila pandemija COVID-19. U tom periodu shvatili smo da zdravlje ne predstavlja samo odsustvo bolesti, već i stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a mladi su društvena grupa sa specifičnim problemima i potrebama, te je temi njihovog zdravlja potrebno posvetiti veću pažnju.

Iz tog razloga je Krovna organizacija mladih Srbije sprovela istraživanje pod nazivom Istraživanje Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji, koje analizira i mapira perspektivu i položaj mladih ljudi u oblasti zdravlja, ali i nastoji da ukaže pažnju relevantnim institucijama i akterima omladinske politike na ključne preporuke za unapređenje javnih politika u oblasti i pružanje adekvatne sistemske podrške mladima.

Preuzmi istraživanje

Preporuke i zaključci (Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji za 2021. godinu)

Kako podaci o položaju i potrebama mladih ne bi ostali samo atraktivni brojevi na papiru, Krovna organizacija mladih Srbije zajedno sa rezultatima istraživanja objavljuje i zaključke i preporuke usmerene ka institucijama, kako bi se situacija poboljšala.

Preuzmi brošure

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji za 2021. godinu

Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS, najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji, već petu godinu zaredom objavljuje Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji. Alternativni izveštaj nastaje kao rezultat najvećeg istraživanja o mladima u Srbijii. Izveštaj se tradicionalno objavljuje na Međunarodni dan mladih – 12. avgusta.

Istraživanje je sprovedeno od maja do jula 2021. godine. Korišćene su kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja.

Preuzmi izveštaj

Lokalna omladinska politika u Republici Srbiji: Saveti za mlade jedinica lokalne samouprave

Krovna organizacija mladih Srbijeu saradnji sa Grupom za analizu i kreiranje javnih politika, sprovela je istraživanje pod nazivom Lokalna omladinska politika u Republici Srbiji: saveti za mlade jedinica lokalne samoupave.  

U istraživanju su obuhvaćene sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji – ukupno 145 jedinica. Podaci o savetima za mlade koji su dobijeni iz svih lokalnih samouprava svrstani su u 6 grupa – od toga da savet za mlade uopšte ni ne postoji u datoj lokalnoj samoupravi, preko njihove delimične funkcionalnosti, pa do inkluzivnih i funkcionalnih saveta za mlade – koji čine najmanji broj. 

Preuzmi istraživanje

Istraživanja o položaju LGBT+ mladih na lokalu

„Srušimo četiri zida“ predstavlja šestomesečni edukativni i aktivistički program za 15 mladih ljudi iz 5 opština, kojima se pružila prilika da u svojim lokalnim srednama sprovedu istraživanja koja se tiču položaja LGBT+ mladih. 

Program je finansiran od strane Evropske unije i Saveta Evrope, kroz grant dodeljen Krovnoj organizaciji mladih Srbije. 

Istraživanja su sprovedena u SomboruČačkuKraljevuVrnjačkoj Banji i Vranju. 

Preuzmi istraživanja

Izveštaj sa preporukama: Prva decenija Zakona o mladima

Zakon o mladima (ZoM) donela je Narodna skupština Republike Srbije 05. jula 2011. godine i ove godine se navršava 10 godina njegovog postojanja u pravnom sistemu RS. Ovaj izveštaj analizira iskustva i stavove aktera omladinske politike o dosadašnjoj primeni ZoM, i pripremljen je na inicijativu Nacionalne asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade (NAKzM), u okviru kvalitativnog istraživanja za potrebe ex-post analize efekata Zakona o mladima (Službeni glasnik RS 50/2011). Cilj istraživanja je bio da se prikupe kvalitetativni podaci za analizu učinkovitosti ZoM, i da se na osnovu takvih saznanja formulišu predlozi rešenja za unapređenje ZoM.

Preuzmite izveštaj

Istraživanje stavova mladih o rodno zasnovanom nasilju

Istraživanje stavova o rodno zasnovanom nasilju među mladima realizovano je kao jedna od lokalnih inicijativa, koju je sprovela grupa mladih iz Srbije u okviru projekta Kultura dijaloga. Projekat je sporveden od strane Krovne organizacije mladih Srbije i Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine u okviru Zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u, i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije, koji su podržali UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Preuzmite istraživanje

Mladi u medijskom ogledalu 2020.

Istraživanje „Mladi u medijskom ogledalu 2020“ sprovodi se kao nastavak istoimenih istraživanja iz 2017, 2018. i 2019. godine, uz delimično izmenjen fokus i metodologiju.

Istraživanje za 2020. godinu obuhvata tri od pet prošlogodišnjih komponenti: analizu mejnstrim medija, omladinskih medija i Jutjub kanala, s tim da je tematski fokus istraživanja postavljen na pandemiju virusa korona, s obzirom na njen snažan i iznenadan uticaj na sve aspekte života mladih.

Autori: Stefan Janjić, Ivana Janjić

Preuzmite istraživanje

Online kampanje: Od A do Ž

Društvene mreže nas povezuju i omogućavaju da kreiramo i razmenjujemo sadržaj. Zahvaljujući njima ostajemo u kontaktu sa ljudima koji su nam dragi čak i kada fizički nismo blizu njih, ali one mogu da budu i važno sredstvo u našim kampanjama, bilo da se radi o individualnom aktivizmu, našem ‘start up’ biznisu ili aktivnostima civilnog društva.

Ovaj vodič će pokušati da vam pomogne da svoju poruku pošaljete ljudima koji bi trebalo da je čuju. Nadamo se da će vam pomoći i da ,,lakše plovite kroz (mutne) vode društvenih mreža, ali i da ćete biti svesni uticaja svojih reči, slika i videa (…)”.

Nadamo se da ćete pre nego što pokrenete svoju kampanju pogledati ovaj priručnik – od a do ž – i da ćete ispuniti svoja očekivanja, ali i ostati ostati svesni i odgovorni za svoju javno izgovorenu reč.

Ovu publikaciju objavio je Institut za medije i različitosti u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), Asocijacijom nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres“, Novim Magazinom i Institutom za medije i različitosti – Zapadni Balkan, a u okviru projekta MLADI: Savez za medijsku pismenost i digitalni značaj.

Preuzmi publikaciju

Mladi i preduzetništvo

Prema podacima iz istraživanja procenat nezaposlenih mladih osoba iznosi oko 20% od ukupnog nezaposlenog stanovništva. Najveći broj mladih kao jedan od osnovnih razloga za samozapošljavanje navodi da nisu mogli da pronađu posao za platu, a novac za započinjanje sopstvenog posla su dobili od porodice ili prijatelja. Pored analize preduzetništva mladih, istraživanje sadrži i preporuke za unapređenje politika za razvoj preduzetništva.

Značaj projekta je u podizanju svesti o poteškoćama sa kojima se susreću mladi u Srbiji po pitanju samozapošljavanja, te slanje konkretnih preporuka adekvatnim institucijama sa ciljem stvaranja boljih uslova za mlade nezaposlene u Srbiji.

Istraživači: Tamara Vukov, Miloš Stančić i Miloš Hrkalović

Preuzmi istraživanje

Edukativni paket za jačanje kapaciteta OCD

Edukativni paket za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva mladih i za mlade i kancelarija za mlade za socijalno uključivanje mladih iz osetljivih grupa nastao iz potrebe da se objedine znanja i doprinese podizanju kapaciteta organizacija mladih i za mlade i kancelarija za mlade, za uključivanje mladih iz osetljivih grupa. Takođe, on se nadovezuje na naučene lekcije i uvide stečene kroz širi i višegodišnji konsultativni proces i sprovedene inicijative, sa ciljem da ponudi moguće praktične korake ka inkluzivnijoj omladinskoj politici i promoviše zajedničke vrednosti glavnih aktera omladinske politike u Srbiji.

Sastoji se iz tri celine: prvo poglavlje bavi se opštim pravno-regulativnim postojećim okvirom Republike Srbije u donosu na antidiskriminaciju; drugo poglavlje daje bliži pogled na standarde u ovom kontekstu koji postoje u delokrugu omladinske politike, fokusirajući se na prakse tri stuba omladinske politike; treće poglavlje nudi praktične pristupe i primere dobre prakse za uključivanje mladih iz osetljivih grupa.

Edukativni paket nastao je kao rezultat saradnje Misije OEBS-a u Srbiji i Ministarstva omladine i sporta sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, Nacionalnom asocijacijom praktičara i praktičarki omladinskog rada, Nacionalnom asocijacijom kanceralija za mlade i Beogradskim centrom za ljudska prava.

Preuzmi vodič

Život mladih u Srbiji: Uticaj KOVID-19 pandemije

Tekuća kriza iznela je na površinu postojeće barijere sa kojima se mladi susreću na putu ka punom ostvarenju prava na autonomiju, ali i produbila nejednakosti posebno u smislu prava na rad i obrazovanje, što se posledično odražava i na njihovo mentalno zdravlje. Organizacije mladih i za mlade odolevaju ozbiljnim izazovima u sprovođenju svojih programa i rada u zajednici.

Uprkos tome, mladi i organizovani mladi bili su na prvoj liniji odgovora na pandemiju, podržavajući i inicirajući brojne volonterske akcije podrške i solidarnosti.

Istraživanje pred vama, koje je sprovela Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, ilustruje položaj i stavove mladih u Srbiji u kontekstu pandemije, ukazuje na okrnjena prava mladih i nudi preporuke za međusektorski i solidarni odgovor na krizu.

Istraživači: Boban Stojanović i Tamara Vukov

Preuzmi istraživanje

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2020.

Na Međunarodni dan mladih 12. avgusta 2020. tradicionalno je objavljen četvrti po redu Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2020.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2020. godine. Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno, korišćene su obe metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Istraživači: Boban Stojanović i Aleksandar Ivković

Dizajner: Andrej Potočnik

Preuzmi izveštaj

Autostoperski vodič kroz ciljeve održivog razvoja

Upoznajte Agendu 2030 i pripadujuće ciljeve održivog razvoja na jednostavan zanimljiv način. Ova publikacija, pomoći će vam da razumete ove pojmove i trenutnu poziciju društva u njihovom ostvarivanju.

Autor: Samedin Rovčanin

Preuzmi publikaciju

Izveštaj Monitoringa izborne kampanje 2020.

Krovna organizacija mladih Srbije je uz tim mladih istraživača i istraživačica budno pratila izbornu kampanju 2020.

Glavni cilj Monitoringa jesta bio da prikaže koliko akteri u izbornoj trci misle na mlade, koliko razumeju njihove potrebe i koliko im se uopšte obraćaju.

Urednik: Boban Stojanović, MA

Saradnici: Teodora Šćepanović, Natalija Kostić, Katarina Drakul, Marija Mijović, Miljana Jovanović, Slavoljub Trišić, Natalija Paunović, Teodora Deljanin

Dizajner: Nikola Ristić

Preuzmi izveštaj

Mladi u medijskom ogledalu 2019.

Istraživanje „Mladi u medijskom ogledalu 2019“ sprovodi se kao nastavak istoimenih istraživanja iz 2017, odnosno 2018. godine, ali uz značajno proširenje fokusa i metodologije.

Dok su ključna pitanja prethodnih istraživanja bila kako i koliko mejnstrim mediji izveštavaju o mladima, ovoga puta dodato je još nekoliko važnih istraživačkih pitanja, a odgovori na njih pružiće nam priliku da sveobuhvatnije razumemo složene odnose između mladih i medija.

Autor: Stefan Janjić

Preuzmi istraživanje

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2019.

Na Međunarodni dan mladih 12. avgusta 2019. godine, Krovna organizacija mladih Srbije je objavila treći po redu Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2020.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2019. godine. Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno, korišćene su obe metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Istraživač: Boban Stojanović

Preuzmi izveštaj

Mladi u medijskom ogledalu 2018.

Istraživanje „Mladi u medijskom ogledalu 2018.“ sprovodi se kao nastavak istoimenog istraživanja iz 2017. godine uz donekle izmenjenu metodologiju, ali sa istim ciljem: da utvrdi nivo zastupljenosti mladih u domaćim medijima, kao i diskursne obrasce koji se kreiraju o mladima. Odnos mladih i medija možemo posmatrati iz tri različite perspektive: kroz nivo medijske pismenosti mladih, kroz prizmu omladinskih medija, kao i kroz prizmu opšte medijske reprezentacije mladih.

Autor: Stefan Janjić

Preuzmi istraživanje

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2018.

Na Međunarodni dan mladih 12. avgusta 2018. godine, Krovna organizacija mladih Srbije je objavila drugi po redu Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2020.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2018. godine. Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno, korišćene su obe metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Istraživač: Boban Stojanović

Preuzmi izveštaj

Rečnik omladinske politike - drugo izdanje

Rečnik omladinske politike je prvi dokument koji objedinjuje i definiše različite pojmove u oblasti omladinske politike.

Razvile su ga: Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.

Preuzmi Rečnik

Komparativna analiza omladinske politike u Srbiji sa politikama u EU 2018.

Ova komparativna analiza nastala je kao inicijativa Krovne organizacije mladih Srbije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i kraljevinom Švedskom. Smatrali smo da je neophodno da se uradi jedan pregled omladinskih politika u odabranim državama Evrope i da se one uporede sa politikama u Srbiji kako bi se pronašli primeri dobre prakse, dobre studije slučaja i kako bi se dobili predlozi za izmene politika u Srbiji.

U analizi su obrađene politike obrazovanja, zapošljivosti i zdravlja, a države koje su bile predmet analize jesu: Holandija, Poljska i Hrvatska – koje su izabrane da bi oslikale različite pozicije zemalja u Evropi (procesi demokratizacije, ekonomske tranzicije i ekonomskog razvoja i procesa pristupanja Evropskoj uniji kako bi Srbija znala šta može da očekuje u oblasti razvoja omladinske politike.

Autor: Miloš Mojsilović

Preuzmi analizu

Preuzmite Smernice za uključivanje komponente bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade

Unapređenje bezbednosti mladih na lokalnom nivou predstavlja jednu od ključnih tema kojom se bavi Krovna organizacija mladih Srbije. Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade prvi put su izdate 2016. godine, nakon konsultacija u okviru KOMS mreže (Radno telo za bezbednost mladih i druge organizacije članice KOMS), kao i sa predstavnicima i predstavnicama lokalnih samouprava i drugim akterima. U periodu od prvog izdanja, KOMS je nastavio da aktivno prati preduzete aktivnosti za unapređenje bezbednosti mladih. Drugo izdanje Smernica u skladu je i sa procesom formulisanja novog Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade (u daljem tekstu: NSM 2015-2025), čije se usvajanje očekuje u prvoj polovini 2018. godine, kao i predstojećom pripremom akcionih dokumenata na lokalnom nivou.

Autorka: Marina Tadić

Preuzmi Smernice

Podsetnik za volontiranje u kriznim situacijama

Podsetnik za volontiranje u kriznim situacijama nastao je kroz partnerstvo KOMS i TOC u okviru projekta „Klikni zeleno“. Ovaj kratki podsetnik za volontere i organizatore volontiranja u vanrednim situacijama objavljen je kako  bi se pripremili za krize, u cilju pravovremene i efikasne odbrane, ali pre svega bezbednosti volontera i obezbeđivanja dobrog upravljanja volonterima.

Preuzmi Podsetnik

Mladi u medijskom ogledalu 2017.

U okviru ovog istraživanja analiziran je diskurs devet medija, različitih formata i uređivačkih politika, o tri ključna problema mladih u Srbiji: lošem obrazovnom sistemu, nezaposlenosti i razočaranju u sistem vrednosti. U okviru dvonedeljnog korpusa (25. oktobar – 7. novembar 2017) uočena su ukupno 102 teksta / priloga koji direktno ili posredno izveštavaju o ovim temama.

Autor: Stefan Janjić

Preuzmi istraživanje

MDI – Lingvistička samoodbrana

Budite na oprezu i pazite kada neko priča o pojedincu ili grupama koristeći drugačije termine. Izvrtanje određenih referenci može povrediti osećanja ljudi na koje se one odnose, ali i podstiče diskriminaciju i fizičko nasilje nad njima.

Autor: MDI

Preuzmi publikaciju

Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

Ova publikacija nastala je sa željom da pokrenemo diskusiju u Srbiji o tome šta je neophodno na lokalnom nivou, kako bismo mogli reći da zajednica sistemski brine o mladima, da ih osluškuje, pita, podstiče i uvažava kao sagovornike u procesima donošenja odluka. Publikacija je namenjena svima nama koji radimo na razvoju lokalnih zajednica, onima koji rade sa mladima i za mlade. Namenjena je donosiocima odluka u opštinama i gradovima, ustanovama i institucijama, organizacijama civilnog društva, organizacijama mladih i za mlade kao podsetnik da odgovorna briga o mladima podrazumeva da se glas mladih u demokratskim procesima čuje i uvaži.

Urednici: Boban Stojanović, Nenad Maletin

Preuzmi publikaciju

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2017.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2017. godine. Istraživanje je bilo podeljeno na više tematskih oblasti:

1. Institucionalni okvir; 2. Zakonodavni okvir; 3. Politička participacija i odnos političkih subjekata prema mladima; 4. Mladi i tržište rada; 5. Mladi i aktivizam; 6. Mladi i obrazovanje, 7. Mladi i bezbednost; 8. Mladi i kultura, kulturni sadržaji i navike; 9. Vrednosti mladih.

Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno, korišćene su obe metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Istraživač: Boban Stojanović

Preuzmi izveštaj

Učestvuj aktivno

Brošura koja je pred tobom urađena je sa ciljem da poboljša nivo informisanosti i poznavanje koncepta i vrednosti aktivnog učešća mladih u društvu, a posebno u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih.Ona je namenjena svim mladim ljudima, kako bi približila značaj participacije i organizovanja, informisala te o mogućnostima gde i kako možeš da učestvuješ u radu učeničkih parlamenata, neformalnih grupa, udruženjima mladih ili za mlade, ali i podmlacima političkih partija i sekcijama mladih u sindikatima, pomogla ti u pregovaranju o svojim potrebama, zastupanju interesa kod lokalnih ili nacionalnih vlasti, ponudila ti načine kako da se izboriš za svoja prava, da utičeš na poboljšanje položaja mladih u zajednici u kojoj živiš, ali i šire. Kako bi ostvario/la navedeno, 6 potrebno je da budeš upoznat/a sa načinima za rešavanje svojih 7 problema, da znaš kome i kako se možeš obratiti na lokalnom i/ili nacionalnom nivou, ali i ko ti mogu biti potencijalni partneri.

Autorka: Tamara Marković

Ilustracije: Ilija Lazarević

Preuzmi brošuru

Prikupljanje sredstava iz EU i međunarodnih fondova za mlade 2017.

Ovo je informativna publikacija o prikupljanju sredstava iz EU i međunarodnih fondova namenjena pre svega udruženjima mladih i udruženjima za mlade, ali i drugim organizacijama civilnog društva, koje se bave unapređenjem polažaja i kvaliteta života mladih u Srbiji.

Publikacija je izrađena u okviru projekta „Iskorak“, koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projekat teži da ojača postojeće strukture u omladinskom sektoru i uspostavi okvire za dalјe povezivanje svih aktera kroz principe i vrednosti KOMS-a.

Koordinator: Nenad Maletin

Preuzmi publikaciju

Prikupljanje sredstava iz EU i međunarodnih fondova za mlade 2017.

Omladinski sektor pun je skraćenica i pojmova koji mnogima mogu biti zbunjujući. Zbog toga smo obezbedili “Rečnik omladinske politike” koji olakšava razumevanje pojmova koji se često sreću u omladinskoj politici.

Autori/ke: Ivana Andrašević, Marija Bulat, Ivana Volf, Vanja Kalaba, Jelena Milutinović, Vojislav Prkosovački, Nadežda Hadrik, Nenad Maletin, Jelena Milanović, Tatjana Nikolić

Preuzmi Rečnik