fbpx

Misli na mlade!

Šta je „Misli na mlade!“

Misli na mlade!’‘ je zagovaračka kampanja koju KOMS preduzima u cilju skretanja pažnje na potrebu da se poboljša međusektorska saradnja u oblasti sprovođenja Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

Šta želimo?

– Međusektorsku saradnju – Veću koordinaciju između ministarstava, kao i drugih institucija sistema – samo udruženim snagama se možemo boriti za mlade!

– Agendu za mlade – Želimo da sva ministarstva obuhvaćena Strategijom formulišu sopstveni program aktivnosti posvećen mladima i da ga se pridržavaju!

– Mlade na Vladi – Želimo da se pitanjima koja se tiču mladih pristupa sistemski i sveobuhvatno – samo tako se na pravi način primenjuje Strategija.

 Zašto je to važno?

Mladi nedovoljno učestvuju u donošenju odluka koje ih se tiču. Potrebno je veće aktivno uključivanje, a ne samo formalno zalaganje za prisustvo mladih. Samo tako se može na najbolji način odgovoriti na njihove potrebe. Zajednički cilj svih nas je više obrazovnih programa usmerenih ka učešću u građanskom društvu, kao i razvoj konkretnih mehanizama za konsultovanje mladih u procesu kreiranja politika.