fbpx

UN mladi delegati

Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije su počele više pažnje da posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države-članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu Međunarodne godine mladih, UN su osnažile svoju posvećenost mladima kroz usvajanje ,,Svetskog programa akcije za mlade“. Program poziva vlade da podrže učešće mladih u međunarodnim forumima, putem uključivanja mladih predstavnika u nacionalne delegacije na Generalnoj skupštini. Generalna skupština je ponovila ovaj poziv u više rezolucija, a 2005. je istakla da države ponovo razmotre mogućnost da budu predstavljene od strane omladinskih predstavnika.  U maju 2015. godine u Njujorku je obeleženo 10 godina od usvajanja ovog programa i tom događaju je prisustvovao i ministar omladine i sporta, gospodin Vanja Udovičić.

 Veliki broj agencija i tela UN je u prethodnih 10 godina u nekom  segmentu svog rada targetirao mlade kao ciljnu grupu i razvijao određene programe i projekte za mlade, kao npr. UNFPA, UNICEF, UNDP, UNDESA, UNAOC i dr.

 Da su mladi postali jedan od prioriteta rada Ujedninjenih nacija pokazuje i činjenica da je Generalni sekretar Ban Ki Mun, u januaru 2013. uspostavio poziciju Specijalnog izaslanika za mlade koji ima mandat da bude glas mladih u sistemu UN i da harmonizuje rad različitih agencija UN u domenu rada sa mladima kako bi se unapredio položaj mladih unutar i izvan sistema UN.

 youth-delegates-programme2Program ,,Omladinski delegati u UN” (UN Youth Delegates) uspostavljen je u velikom broju zemalja  i sve više država uključuje u nacionalne delegacije na Generalnoj skupštini i skupovima za mlade u sistemu UN jednu ili više mladih osoba. Od naših suseda, to su već učinile Rumunija i Bugarska, poput drugih država (Nemačka, Norveška, Danska, Australija, …). U program su se uključile i Slovenija, Austrija, Rusija itd. Država koja ima svog omladinskog delegata pokazuje da pridaje veliki značaj ulozi mladih u svom društvu. Ona ispunjava zaključke rezolucija UN o mladima, ali i doprinosi potpunijem učešću mladih u društvenom životu zemlje. Cilj ove inicijative je i podsticanje uključivanja većeg broja mladih u državnu politiku i preuzimanje društvenih obaveza, preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN, kao i kontinuirano obučavanje novih mladih lidera za promene.

Osnovni razlozi za uspostavljanjem ovog programa, a ujedno i ciljevi istog su:

  • da mladi iz Srbije budu uključeni na međunarodnom nivou u nalaženje rešenja za pitanja koja ih se tiču,
  • da mladi iz Srbije svojim idejama unapređuju debatu i učvršćuju komunikaciju i saradnju između mladih i Vlade,
  • da mladi delegati po povratku pomažu subjektima omladinske politike da pronađu rešenja za probleme mladih u Srbiji,
  • da se promovišu participacija i aktivizam mladih u društvu, uključujući programe UN za mlade
  • da se uspostavi sistemski i strukturirani pristup odabiru mladih koji učestvuju na događajima u sistemu UN.

 Smatramo ovaj program jako važnim, imajući u vidu položaj i nivo participacije mladih u Srbiji. Predlog programa je u skladu je sa principima Nacionalne strategije za mlade, a posebno u vezi sa aktivnim učešćem mladih i obezbeđivanjem uslova za učešće u procesima donošenja odluka kroz održiv institucionalni okvir. Nakon sastanaka održanih sa Ministarstvom spoljnih poslova i Ministarstvom omladine i sporta, a u koordinaciji sa Udruženjem za UN, KOMS će razviti predlog modela za uspostavljanje programa ,,UN mladi delegati” koji bi trebalo da osigura kvalitetne i transparentne mehanizme za izbor mladih iz Srbije za učešće na događajima UN.