fbpx

RYCO

Regionalna kancelarija za saradnju mladih – RYCO (Regional Youth Cooperation Office)

captureKo je taj Rajko o kome se šuška u međunarodnim krugovima i domaćoj politici?

Rajko je izvedenica od akronima RYCO, tj. Regional Youth Cooperation Office ili na srpskom jeziku Regionalna kancelarija za saradnju mladih.

Ne, to nije još jedna u nizu Kancelarija za mlade koje postoje širom Srbije. Nije ni fondacija, a ni državno telo. RYCO će biti međunarodna organizacija sa sedištem u Tirani.

Proces osnivanja Kancelarije, tzv. Berlinski proces započet je još 2014. godine na Samitu lidera Zapadnog Balkana u Berlinu kada je istaknuta potreba za intenzivnijom saradnjom zemalja regiona, a posebno među mladima. Ova inicijativa je formalizovana avgusta 2015. godine kada je u Beču potpisana Zajednička deklaracija kojom se predviđa osnivanje Rajka. Zemlje potpisnice su: Srbija, Albanija, Makedonija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina i Kosovo*. Ovim su stvoreni politički i institucionalni uslovi za formiranje Radne grupe koja je u periodu od oktobra 2015. godine do marta 2016. godine aktivno radila na pripremi svih predloga dokumenata neophodnih za uspostavljanje i funkcionisanje Kancelarije, a koja je sastavljena od predstavnika institucija nadležnih za pitanja mladih i predstavnika omladinskog sektora. Radnu grupu iz Srbije činili su Đuro Blanuša iz Ministarstva omladine i sporta i Marija Bulat iz Krovne organizacije mladih Srbije. Formiranje Kancelarije očekujemo početkom 2017. godine, a 4. jula 2016. godine u Parizu je na Samitu lidera Zapadnog Balkana potpisan sporazum između 6 zemalja Zapadnog Balkana čime su stvoreni svi uslovi za osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Ovim se pokazuje da mladi prepoznaju potrebu za saradnjom i da imaju ključnu ulogu u stvaranju stabilnosti, mira, dijaloga, tolerancije i dobrosusedskih veza.