fbpx

Bilateralna saradnja

Bilateralna saradnja podrazumeva rad KOMS-a na uspostavljanju i održavanju kontakata sa drugim subjektima i krovnim organizacijama mladih u drugim državama Evrope, kao i na razmenjivanju iskustava, primera dobra prakse i međusobnoj podršci u radu.

Od 30. novembra do 1. decembra 2015. godine u Bratislavi održan je dvodnevni sastanak između predstavnika ministarstava i krovnih saveza dve zemlje. Poseta je struktirirana kroz seriju sastanaka koji su se paralelno odvijali između relevantnih sagovornika u cilju konkretizacije budućih aktivnosti i definisanja prostora za bolju saradnju.

Predstavnici KOMS-a sastali su se sa vodećim ljudima Slovačkog saveta za mlade, gde je dogovoreno više načina razmene znanja i iskustava između dve srodne organizacije. Nakon obavljene saradnje u okviru programa Erazmus+, u planu je studijska poseta Beogradu, gde će kroz niz struktuiranih radionica biti razmenjeni primeri dobre prakse u oblastima koje su zajednički prioriteti. Na samoj radionici biće razmena znanja na dva nivoa – kako između dve krovne organizacije mladih, tako i između organizacija članica, uz posebnu pažnju unapređenju mehanizama funkcionisanja organizacije i učestvovanja u procesima relevantnim za mlade na državnom nivou.

Tokom Skupštine KOMS-a u martu 2016. godine predstavnici krovnih organizacija iz Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Bugarske posetili su KOMS, i tom prilikom je razgovarano o daljim modelima saradnje. Kako bi ta saradnja bila dodatno ojačana odlučeno je da se primeni model saradnje kao sa slovačkom krovnom organizacijom, te će u skladu sa dogovorom biti održane studijske posete i sa ovim organizacijama.

Krovna organizacija mladih Srbije u 2016. godini otpočela je razvoj bilateralne saradnje i sa Krovnom organizacijom mladih Nemačke (Deutscher Bundesjugendring DBJR). Inicijativa je začeta tokom procesa osnivanja Regionalne kancelarije za saradnju mladih uz posredstvo Francusko-nemačke kancelarije za mlade. Predstavnici KOMS-a su na poziv DBJR-a, u oktobru učestvovali na generalnoj skupštini nemačkih kolega koja se održavala 89. put. To je bila i prilika da se popriča o dobrim praksama i razmene iskustva, ali i dogovore planovi za 2017. godinu. Na proleće 2017. u planu je poseta predstavnika DBJR-a KOMS-u tokom koje će se dalje razmenjivati prakse i razmatrati mogućnosti za povezivanje organizacija članica ove dve mreže. U planu je i konkretizovanje saradnje kroz zajednički projekat koji bi se razvio nakon sagledavanja prioriteta i mogućnosti. Takođe, DBJR nastavlja da prati proces osnivanja Regionalne kancelarije sa saradnju mladih čije se zvanično otvaranje očekuje na proleće 2017.