fbpx

Unapređenje bezbednosti mladih

Bezbednost mladih predstavlja značajan deo Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine. Uključivanjem bezbednosti među prioritetne oblasti Strategije prepoznato je da bezbednost čini važan deo svakodnevnog života mladih žena i muškaraca u Srbiji i da predstavlja pretpostavku održivog i inkulzivnog razvoja, a ne isključivo stvar ,„visoke politike”. Na ovaj način takođe je uočena potreba promovisanja sveobuhvatnog shvatanja bezbednosti, ali i činjenica da društvena grupa mladih ima specifične bezbednosne potrebe i probleme koji zahtevaju razvijanje posebnog pristupa. Da bi se na ove potrebe i probleme odgovorilo, neophodno je angažovanje raznovrsnih aktera na svim nivoima političkog i društvenog života. Ipak, ljudska bezbednost mladih muškaraca i žena pre svega mora biti predmet razmatranja i delovanja na lokalnom nivou jer u okviru lokalne zajednice mladi neposredno ostvaruju svoja prava da ,„u potpunosti razvijaju svoj potencijal i doprinose ličnom i društvenom razvoju i dobrobiti.

Kao oblasti od najvećeg bezbednosnog značaja prepoznate su:

  • Zdravlje
  • Ekološka bezbednost
  • Bezbednost u saobraćaju
  • Nasilje
  • Bezbednost na internetu
  • Vanredne situacije

smerniceSmernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade koje je 2016. godine objavila Krovna organizacija mladih Srbije namenjene su prevashodno akterima lokalne samouprave, kao nosiocima aktivnosti formulisanja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za mlade (LAPM), ali i samim mladima. Cilj je i da se, kroz proces formulisanja LAPM, mladi što više zainteresuju za temu bezbednosti, edukuju i uključe u proces donošenja odluka u ovoj oblasti.