fbpx

Podsticanje aktivizma mladih

Nivo aktivizma i aktivnog učešća mladih značajno se razlikuje u različitim lokalnim zajednicama, što je u uskoj vezi sa aktivnošću aktera omladinske politike i mladima dostupnim programima. KOMS prepoznaje potrebu da osnaži mlade i u sredinama gde nisu aktivne kancelarije za mlade, a udruženja mladih i za mlade ne postoje, ili nemaju dovoljne kapacitete da mobilišu mlade u značajnijem obimu.

KOMS kao mreža je prisutan u više od dve trećine teritorije Republike Srbije, i to mu omogućava da kroz kvalitetno osmišljene i sprovedene aktivnosti dopre do značajnog broja mladih. Zbog toga je planiran set aktivnosti koji će osnažiti mlade u pomenutim sredinama i podstaći njihovo aktiviranje.

Prva aktivnost biće procena i mapiranje opština i gradova na osnovu kriterijuma aktivnosti aktera omladinske politike, pre svega kancelarija za mlade i udruženja. Na osnovu toga biće određene sredine u kojima će biti sprovedeno 10 aktivnosti od strane udruženja koje će biti odabrane putem javnog poziva. Udruženja će imati slobodu u osmišnjavanju aktivnosti, a KOMS će im pružiti mentorsku i supervizijsku podršku u ravoju i implementaciji, te finansirati odabrane aktivnosti.

Pored toga, publikovana je i brošura Učestvuj aktivno koju je KOMS izradio u okviru projekta Edukativni programi za mlade realizovanog 2013. godine uz podršku Ministarstva omladine i sporta.