fbpx

Mreža aktera omladinske politike

dsc04825_26308Mreža za mlade SKGO je telo koje je formirano od predstavnika koje imenuju lokalne samouprave, a koji se bavi omladinskom politikom u gradovima i opštinama. Mreža za mlade SKGO omogućava da se lokalne samouprave međusobno upoređuju i saznaju u kojim oblastima rada i na koji način mogu unaprediti kvalitet svojih usluga koji se odnose na mlade. Takođe, Mreža je i mehanizam efikasan za kreiranje, procenu i praćenje sprovođenja omladinske politike, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

Mreža otvara prostor za dijalog predstavnika republičkih i lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i omladinskih radnika o zajedničkim ciljevima i zadacima koji se tiču razvoja omladinske politike u lokalnoj zajednici. Mreža za mlade, pored redovnih sastanaka, informacije, znanja i iskustva razmenjuje i kroz eMrežu, tj. elektronsku socijalnu mrežu.

Stalna konferencija gradova i opština, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Nacionalna asocijacija praktičarki i praktičara omladinskog rada (NAPOR) i Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) organizovali su 29. septembra  2016. u Beogradu konferenciju o omladinskoj politici u lokalnoj zajednici ,,Zajedno za mlade“.

Osnovni cilj skupa bio je da se otvori dijalog predstavnika republičkih i lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i omladinskih radnka o zajedničkim ciljevima i zadacima koji se tiču razvoja omladinske politike u lokalnoj zajednici i na nacionalnom nivou.

Ovom prilikom formirana je Mreža za mlade SKGO i to na inicijativu predstavnika gradova i opština u Srbiji.

Vest o osnivanju Mreže za mlade SKGO možete naći na sajtu SKGO na sledećem linku.