fbpx

KOMSultacije

komsultacije-3KOMSultacije su proces konsultacija članova i članica Upravnog odbora KOMS i organizacija članica, koje se održavaju sa ciljem uspostavljanja direktnog kontakta sa našim članstvom i približavanja našeg rada jedni drugima  i kako bi se osiguralo aktivno učešće udruženja mladih i za mlade KOMS će organizovati sastanke sa organizacijama članicama u većoj meri nego ranije. Svrha ovih sastanaka biće informisanje članica o radu KOMS-a, aktuelnim procesima i omladinskom sektoru, mogućnostima njihovog većeg učešća, ali i utvrditi potrebe, kapacitete, probleme i izazove sa kojima se susreću kako bi se u skladu sa tim unapredili modeli njihovog uključivanja u rad i jačanja kapaciteta.

Od ove godine uvodimo regionalne KOMSultacije, što znači da se one neće održavati 1 na 1 između predstavnika organizacije članice i Upravnog odbora, već ćemo kroz ove sastanke pokušati da umrežimo naše članice, što može roditi neka nova poznanstva, prijateljstva, partnerstva i zajedničke aktivnosti u budućnosti.

Takođe, želimo da osnažimo svoje članice i pomognemo im u radu i pronađemo prostora za nove saradnje. Težimo da rad KOMS-a još više uskladimo sa željama i ciljevima omladinskih organizacija u Srbiji kako bismo ih zastupali na pravi način.