fbpx

Uroš Savić Kain

Predsednik Upravnog odbora
uros savic kain
Uroš je rođen 1995. godine u Kruševcu, gde je završio Gimnaziju i započeo bavljenje muzikom svirajući gitaru u različitim srednjoškolskim bendovima. Završio je osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je takođe trenutno na master studijama psihologije. Tokom studiranja je bio član Laboratorije za neurokogniciju i primenjenu kogniciju i njegova glavna interesovanja u oblasti psihologije jesu neuro nauke i socijalna psihologija.
U omladinski aktivizam se uključio pre četiri godine radom u različitim organizacijama civilnog društva i od tada nastavlja da se kroz omladinsku politiku bavi pitanjima koje je prethodno adresirao kroz istraživanja i svoje angažovanje na fakultetu u okviru socijalne psihologije. Glavne teme koje adresira kroz svoje angažovanje u omladinskoj politici jesu prava mladih, borba protiv diskriminacije, socijalna inkluzija i ravnopravnost.
Trenutno se bavi muzikom kroz autorski bend “pourpur”, a voli da razgovara o filmovima i režiserima/kama, književnosti, video igrama i mimovima.