fbpx

Nikola Božanović

Potpredsednik Skupštine
nikola bozanovic

Nikola je rođen 1986. godine i živi i radi u Nišu. Ima više od 17 godina iskustva u sektoru civilnog društva i specijalizovan je za rad sa mladima u oblastima ljudskih prava i upravljanje projektnim aktivnostima. Po zanimanju je trener za ljudska prava i omladinski radnik. Dugo godina unazad zauzima sledeće funkcije: Osnivač i predsednik Upravnog odbora u međunarodnoj organizaciji Mreža boraca protiv mržnje (Hate Fighters Network – HFN); član Upravnog odbora u organizaciji mladih Klub za osnaživanje mladih (KOM 018); Predsednik Skupštine Krovne organizacije mladih Srbije od 2018-2020 (KOMS) i član Savetodavnog odbora RYCO (Regionalna kancelarija za saradnju mladih Zapadnog Balkana) od 2017-2020 i od 2020. Nekada je bio na funkcijama člana Upravnog odbora ELSA Srbija kao potpredsednik programa razmene studenata STEP i člana Svetskog parlamenta za decu i mlade u Glocal Youth Forum-u. Izuzetno zanimljiva osoba, otvorena za komunikaciju i uvek tu da svoju energiju podeli sa drugima.