fbpx

Monika Ajvazović

monika ajvazovic

Monika je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za socijalnu politiku i socijalni rad. Trenutno je studentkinja na master studijama istog Fakulteta na odseku Socijalna politika. Kroz angažovanje u organizacijama civilnog društva fokusiranim na ljudska i manjinska prava bavila se unapređenjem položaja u društvu različitih vulnerabilnih grupa (deca i mladi, Romi i Romkinje, osobe sa invaliditetom, LGBTQ). U Savetu za mlade je jedna od predstavnica mladih i veruje da je tu kako bi se čuo glas svih mladih, bez obzira kojoj manjinskoj grupaciji pripadali.