fbpx

Mića Mišljenović

mica mislenovic

Mića Mišljenović, ima 21 godinu i student je treće godine Poslovnog fakulteta, Univerziteta Singidunum u Beogradu. Od 2013. godine član je Saveza izviđača Srbije i za to vreme je dosta radio sa mladim ljudima na unapređenju njihovih veština i pogleda na svet kroz razne događaje i inicijative. Kroz svoj rad u Savezu izviđača Srbije imao je priliku da se upozna is a međunarodnim elementom uključenosti mladih, inicijativama i organizacijama za mlade širom sveta.

Kroz rad u Savetu zastupaće interese mladih, a posebno one koji su u vezi sa zapošljivosti mladih muškaraca i žena kao i one koji su u vezi sa kvalitetnim prilikama za poboljšanje kompetencija, inovativnosti mladih i veština potrebnih u 21. veku.

Organizacija: Savez izviđača Srbije