fbpx

Marija Jovanović

Koordinatorka za društvene mreže
Marija ima 24 godine i diplomirala je na Filološkom fakultetu na smeru za holandski jezik, književnost i kulturu. Njena ljubav prema jezicima  vremenom je prerasla u ljubav prema komunikacijama u kom, kako ona kaže, upotreba jezika zaista dolazi do izražaja.
Tokom studija počela je da se bavi društvenim mrežama i stiče relevantna iskustva iz ove oblasti u kontekstu potreba civilnog sektora.
Marija je tokom poslednjih 4 godina usavršavala svoje veštine i aktivno radila ka sticanju novih znanja iz oblasti digitalnih komunikacija, ali i pronalazila načine kako uz pomoć njih može doprineti poboljšanju društvenog položaja mladih žena, kvir mladih i mladih iz ruralnih sredina.
Kao svoju veliku strast izdvaja direktan rad sa mladima, a u KOMS-u se bavi komuniciranjem naših aktivnosti i vrednosti ka javnosti, odnosno ka vama.
KOMS-ova je polaznica Programa za obuku multiplikatora u oblasti medija za mlade DW Akademie. Ovaj program ima za cilj da poveća kapacitete Krovne organizacije mladih Srbije za buduće savetodavne i ekspertske trenerske usluge medijima koji bi da kreiraju informativne sadržaje za mlade.
Marija je u KOMS-u angažovana od februara 2023. godine.

Socials