fbpx

Lola Paunović

lola paunovic

Lola ima 24 godine i nakon sticanja zvanja mastera međunarodne politikeodlučila je da se vrati u Srbiju posle 10 godina života vani. Iako većinu svog vremena posvećuje istraživanju javnih politika i omladinskoj politici, stigne i da se druži sa psom Munjom. 

Ekspertizamigracione politikeevropske integracijezaštita životne sredine 

OrganizacijaCentar za evropske politike