fbpx

Jovana Božičković

Članica Upravnog odbora
jovana bozickovic

Jovana je koordinatorka za komunikacije i javno zagovaranje u Beogradskoj otvorenoj školi i urednica portala za mlade Mingl. Imala je priliku da kroz (ne)formalno obrazovanje i profesionalno angažovanje radi na više od 30 projekata za više od 1.000 mladih iz cele Evrope i tako stekne ne samo sjajno iskustvo, već i mnogobrojne prijatelje. Kroz projektni menadžment sticala je znanja i veštine u više programskih oblasti od obrazovnih programa, dobrog upravljanja, do različitih programa jačanja kapaciteta civilnog društva i omladinske politike. Trenutno je studentkinja master studija „Kulture u dijalogu“ na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je osnovne studije politikologije završila na Fakultetu političkih nauka BU. Napisala je nekoliko predloga praktičnih politika na temu (ne)formalnog obrazovanja, a često mentoriše rad različitih omladinskih i organizacija za mlade.

 

U KOMS-u je angažovana kao članica Upravnog odbora od oktobra 2020. godine.