fbpx

Jovana Božičković

jovana bozickovic

Jovana Božičkovićpolitikološkinjaima 27 godina i radi kao menadžerkazakomunikacije i javnozagovaranje u Beogradskoj otvorenoj školi. Kao članica Upravnog odbora KOMS-a bavi se temamazapošljivosti mladih i kvalitetnogzaposlenjastambenom politikom, regionalnom saradnjomstrukturiranim dijalogomkao i normativnim uređenjem oblasti omladinske politike na nacionalnom nivou. 

Organizacija: KOMS