fbpx

Boban Stojanović

Istraživač
boban stojanovic

Boban je rođen 1989. godine. 2022. godine je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu kao prvi u generaciji, a godinu dana kasnije je odbranio master rad, da bi 2022. doktorirao na istom fakultetu na temu lokalnih izbora, lokalne koalicije i unutar-partijske demokratije i šire gledano lokalne demokratije u Srbiji.  Autor je velikog broja naučnih i istraživačkih monografija i radova, učestvovao na nekoliko međunarodnih projekata i predstavljao radove na 10-ak međunarodnih naučnih konferencija. Neke od ključnih oblasti istraživanja su mu političke partije, izbori, lokalna demokratija, javne politike, mladi i omladinska politika. Redovni je kolumnista portala Talas.rs, a povremeno piše za NIN, Danas i Washington Post. Konsultant je, istraživač i predavač mnogih međunarodnih i domaćih organizacija i fondacija. Autor je šest (2017-2022) Alternativnih izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji čiji je KOMS izdavač. Košarka mu je bila najveća ljubav u životu dok nije prvi put postao ujak. Sada ima dva sestrića (viteza) koji su mu najveća inspiracija i ljubav u životu i zbog kojih se još više bori da se u Srbiji bolje živi. Za sebe tvrdi da sve što je dobro u životu uradio, da su za to zaslužni pre svega deda koji je za njega „najbolji i najvredniji čovek koji je hodao ovom planetom“  kao i roditelji koji su ga usmerili na pravi put i naučili vrednostima da je najvažnije kakav si čovek i možeš da se pogledaš u ogledalo. Tvrdi da je sloboda najvažnija vrednost od koje nikada neće odustati – sloboda da budeš svoj, da misliš svojom glavom i da kažeš apsolutno sve što misliš, bez obzira na posledice. Želi da motiviše mlade da budu svoji i slobodni i da se bore za bolje i prosperitetnije društvo u kome će da žive i rade.

U KOMS-u je bio angažovan od jula 2017. do oktobra 2019. godine kao koordinator programa, a nakon toga je glavni istraživač KOMS-a. Pre angažovanja kao koordinatora bio je deo Baze trenera i povremeni istraživač KOMS-a.

Socials