fbpx

Aleksandar Ivković

Istraživač

Aleksandar Ivković rođen je 1996. godine, u Novom Sadu. Završio je međunarodni smer na Fakultet političkih nauka u Beogradu. Od 2018. radi kao projektni asistent u Centru savremene politike i kao urednik vesti i autor na portalu European Western Balkans. Ko-autor je tri godišnja izveštaja „Stanje demokratije u Srbiji“ u izdanju CSP. Po završetku Studija budućnosti Beogradske otvorene škole, jedan je od predavača na intenzivnom modulu o EU. Stažista je Evropskog parlamenta u Briselu u periodu oktobar 2020 – februar 2021, u sekreterijatu za spoljne poslove. Student je master studija iz statistike na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Ko-autor je Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih.

Socials