Seti me se jednog dana

Pravi političar mora imati oštar um, da jednog dana ne zaboravi svoja predizborna obećanja.

Seti se i poveži lidere i liderke sa logotipima partija.

nastavi
Bravo!
Vreme:
00:00:00
Broj poteza: 0