Uroš Savić Kain
Predsednik Upravnog odbora

Uroš Savić Kain

Uroš ima 25 godina. U omladinski aktivizam se uključio pre četiri godine radom u različitim organizacijama civilnog društva. Glavne teme koje adresira kroz svoje angažovanje u omladinskoj politici jesu prava mladih, borba protiv diskriminacije, socijalna inkluzija i ravnopravnost.
Marko Stanković
Član Upravnog odbora

Marko Stanković

Marko ima 23 godine i omladisnkim aktivizmom se bavi poslednjih 5 godina. Studira marketing i posebno ga interesuje tema preduzetništva. Suosnivač je kreativne grupe Pointless Films.
Đorđe Plavšić
Član Upravnog odbora

Đorđe Plavšić

Đorđe ima 18 godina, kroz svoj rad bavi se i zalaže za poboljšanje kvaliteta obrazovanja. Svoju sadašnjost, a delom i budućnost, posvećuje viziji da buduće generacije odrastaju u dostojanstvenom društvu kroz kvalitetno obrazovanje, postavljenim sistemom vrednosti i društevom svešću.
Ana Janković
Članica Upravnog odbora

Ana Janković

Ana Janković ima 27 godina i više od 5 godina iskustva u radu sa mladima. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Članica je Otvorene komunikacije od 2014. i članica Upravnog odbora od 2017. godine. Bavila se aktivno kompetitivnom debatom dve godine.
Marko Nedeljković
Član Upravnog odbora

Marko Nedeljković

Nedeljko ima 23 godine i dolazi iz Niša. Smatra da su volonterizam i omladinski aktivizam ključ koji otvara vrata prosperitetnog društva.
Jovana Božičković
Članica Upravnog odbora

Jovana Božičković

Jovana ima 27 godina, a bavi se omladinskom politikom kroz aktivistički i profesionalni angažman više od 10 godina. Posebno je interesuje proces javnog zagovaranja i direktan rad sa mladima.
Maša Vračar
Članica Upravnog odbora

Maša Vračar

Maša studira međunarodne odnose i bavi se projektnim i „event“ menadžmentom. Tokom poslednje tri godine je bila angažovana u upravljačkim strukturama nekoliko omladinskih organizacija.