Nikola Božanović
Potpredsednik Skupštine

Nikola Božanović

Nikola ima 34 godine, omladinski je radnik, projektni menadžer i trener za ljudska prava. Do sada je učestvovao na više od 100 lokalnih, nacionalnih, regionalnih, Evropskih i međunarodnih projekata u različitim oblastima.
Nemanja Glavinić
Predsednik Skupštine

Nemanja Glavinić

Predsednik skupštine KOMSa u drugom mandatu. Smatra da je preduzetnički duh onaj deo stvarnosti koji život čini nestvarnim.