fbpx

Opcije koje su odgovorile na otvoreno pismo Krovne organizacije mladih Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije je u sklopu Monitoringa izborne kampanje 2020. uputila otvoreno pismo svim političkim opcijama koje izlaze na parlamentarne izbore ili ih bojkotuju. Otvorenim pismom smo pozvali  političke partije/koalicije/grupe građana da se u svojoj izbornoj kampanji i/ili kampanji bojkota osvrnu na mlade, na njihov položaj, potrebe, prepreke sa kojima se mladi suočavaju, ali i pre svega načinima kako rešiti probleme mladih.

Otvoreno pismo je poslato u utorak, 9. juna, uz rok od nedelju dana  za dostavljanje odgovora. Nakon isteka roka, na pitanja su odgovorile samo četiri opcije, dve koje izlaze na izbore i dve koje izbore bojkotuju. Odgovore na pitanja pročitajte u nastavku.