fbpx

Odlučionice

Home / Odlučionice

Krovna organizacija mladih Srbije već nekoliko godina unazad okuplja relevantne aktere u oblasti omladinske politike koje čine: predstavnici/ce lokalnih samouprava (opštine/gradove), organizacije civilnog društva i đački parlamenti sa ciljem da u svojoj zajednici učestvuju u unapređenju saradnje mladih i donosilaca odluka i postanu deo mreže lokalnih koordinatora za dijalog sa mladima.

Lokalni koordinatori su predstavnici lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i đačkih parlamenata, koji učestvovanjem u ovom procesu stiču potrebna znanja i veštine za unapređenje rada institucija i predstavničkih tela mladih na lokalnom nivou i zajedničkim radom unapređuju brigu o mladima kroz sprovođenje inicijativa za promene u lokalnim zajednicama. 

Dijalog sa mladima na lokalnom nivou do sada primenjuje 16 lokalnih zajednica širom Srbije, i one su nakon obuke o mehanizmima dijaloga sa mladima realizovali lokalne inicijative za promene u svojim zajednicama i unapredile saradnju sa mladima i udruženjima. KOMS godišnje raspisuje nove pozive za ovaj program uz nameru da proširi mrežu lokalnih koordinatora, kako bi mladi i donosioci odluka mogli da zajedno odlučuju u većem broju lokalnih zajednica. 

Lokalni koordinatori najpre prolaze obuku za EU dijalog sa mladima radi uspešne primene metodologije EU dijaloga na lokalnom nivou, kao i o metodama i načinima za veće uključivanje mladih u procese donošenja odluka. Takođe, lokalni koordinatori se upoznaju sa principima i standardima rada sa mladima i osnažuju se za povećanje dometa njihovog rada. Svi mladi sa kojima se radi u sklopu ove aktivnosti upoznaju se sa onlajn mehanizmima za uključivanje mladih u procese donošenja odluka: platformom dijalog.rs i podsekcijom platfome: Pokreni promene! Nakon obuka, timovi realizuju lokalnu inicijativu koju podržava KOMS, finansijski i mentorski. Inicijative koje lokalni koordinatori zajednički formulišu imaju za cilj da umanje probleme sa kojima se mladi iz te lokalne zajednice najčešće susreću, kako bi delujući zajedno sa donosiocima odluka u svojoj opštini/gradu mladi izgradili poverenje u lokalne institucije i učestvovali u promenama. 

 

Rezultati: 

  • Rezultati: Obučeno 27 lokalnih koordinatora za sprovođenje EU dijaloga; 
  • Lokalne inicijative sprovedene s16 gradova, a pokriveni su okruzi poput Rasinskog, Topličkog, ZaječarskogZlatiborskog, Pčinjskog i drugih; 
  • Sprovedene su inicijative sa različitim ciljevima, poput osnivanja saveta za mlade, kancelarija za mlade, omladinskog kluba, te okupljanja i aktivnog uključivanja mladih kroz različite manifestacije, koncerte, akcije slikanja murala i mnoge druge aktivnosti. 

Pogledajte kako izgledaju inicijative mladih na lokalu:

Leave a Reply