fbpx

Monitoring izborne kampanje 2023.

Home / Monitoring izborne kampanje 2023.

Mladi istraživači, posmatrači i kompletan KOMS tim usmeriće svoj rad na sledeće aktivnosti:

Prikupljanje podataka

Tokom izborne kampanje, istraživači će prikupljati podatke o komuniciranju teme mladih iz različitih izvora:

 • Onlajn izdanja dnevnih novina
 • Informativni portali
 • Internet stranice televizija
 • Zvanični vebsajtovi izbornih učesnika
 • Društvene mreže

Koga pratimo?

KOMS će tokom monitoringa, svoje aktivnosti usmeriti na izborne liste i sve političke partije, pokrete i platforme unutar izbornih lista.

Šta pratimo?

Pratimo direktna partijska obraćanja, stavove, obećanja, poruke političara/kandidata. Evidentiraćemo kako političari i izborni akteri komuniciraju o mladima.

Tokom Monitoringa izborne kampanje 2023. KOMS će posebno posvetiti pažnju sledećim dimenzijama posmatranja:

 • Dimenzija okvira ili teme;
 • Dimenzija problema;
 • Dimenzija aktera;
 • Dimenzija politika;
 • Broj mladih na listama.

Nedeljni izveštaji

Svake srede biće objavljivani preseci rezultata monitoringa na nedeljnom nivou, na osnovu čega ćemo pratiti učestalost i vrstu obraćanja ka mladima. Takođe, analiziraćemo koliko su mladi zastupljeni na izbornim listama i na kojim pozicijama se nalaze, te kakav je njihov položaj unutar stranaka.

Otvorena pisma

Svake nedelje, uputićemo političkim akterima ptvprena pisma u kojima ćemo kandidovati prioritetne teme za mlade koje će biti u fokusu narednih sedam dana.

Finalni izveštaj

Celokupan proces će biti zaokružen objavljivanjem finalnog izveštaja na osnovu kog ćemo izvesti zaključke o stanju uključivanja mladih i izborni proces i mogućnostima za unapređenje istog. Proces implementacije svih iznetih mera i predloženih politika koje su politički akteri obećali u kampanji nastaviće da se prate i nakon izbora.

Finalni izveštaj Monitoringa

Predizborni presek Monitoringa

Zašto KOMS radi Monitoring izborne kampanje 2023?

Kao i tokom prethodnih predizbornih kampanja, Krovna organizacija mladih Srbije i u ovom izbornom ciklusu pažljivo prati i analizira nastupe i poruke političkih aktera, kako bi utvrdila koliko, kada i na koji način se obraćaju mladima.

KOMS zastupa stav da su participacija i uključivanje mladih u procese donošenja odluka ključni mehanizmi u poboljšanju položaja mladih u Srbiji. Kroz višegodišnja redovna istraživanja koja KOMS sprovodi, mladi ukazuju na to da nemaju visok stepen uticaja na donošenje odluka, osećaju se zanemareno od političkih subjekata, institucija i drugih relevantnih aktera.

 • 41.4% mladih smatra da su svi političari isti i da ne rade u javnom interesu;
 • 29.6% mladih smatra da trenutno nema za koga da glasa;
 • 81.6 % mladih ne veruje nijednom političaru
 • Poverenje u političke partije na skali od 1 do 5, mladi ocenjuju u proseku sa 1.36.

Godinama unazad Srbija se suočava sa kontinuiranim odlaskom mladih – čak 89% mladih ne otpisuje mogućnost da napusti Srbiju!

 • 44.6% mladih kao jedan od najvećih problema vidi mali uticaj na procese donošenja odluka;
 • Vrednosti sa kojima se mladi najviše identifikuju jesu odsustvo korupcije i zaštita životne sredine;
 • Mladi se najviše informišu putem društvenih mreža, odnosno korišćenjem mobilnih telefona.

Upravo iz ovih razloga, KOMS ukazuje na značaj u obraćanju mladima tokom predizborne kampanje, od strane svih političkih aktera  i još jednom pokreće Monitoring izborne kampanje, kako bi mladi imali uvid u to ko im se obraća, u kojoj meri, na koji način i šta im govori putem kojih kanala komunikacije.

Nova lica – prvi podcast sa mladim političarima/kama