fbpx

Šta je omladinska politika?

Home / Šta je omladinska politika?

Šta je omladinska politika?

Omladinsku politiku (eng. youth policy) čine sve mere i aktivnosti državnih organa, institucija i organizacija koje su usmerene na poboljšanje položaja i životnih prilika mladih, a u odnosu na potrebe mladih. U Republici Srbiji, Vlada u saradnji sa mladima, udruženjima, institucijama i drugim akterima omladinske politike definiše položaj i uloge mladih, kao i odgovornost institucija prema njima.

Ko su mladi u Srbiji?

Prema Zakonu o mladima (ZOM), mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine), te je doba mladosti fluidna, socio-kulturna, a ne biološka kategorija.

Mladi su u osetljivom položaju zato što je period mladosti obojen psiho-fizičkim promenama i predstavlja period tranzicije: iz detinjstva u odraslo doba, sa školovanja na tržište rada, iz porodice u osnivanje sopstvene porodice, iz lokalnog u globalni sistem. Današnje generacije mladih u Srbiji su u posebno nepovoljnom položaju zato što su doživele promene državnih režima, osetili krizu države blagostanja, ali i neoliberalnog poretka oličenoj u globalnoj ekonomskoj krizi, žive u transformaciji države koja vodi ka EU integraciji, a suočeni su sa globalnom nezaposlenošću i ekstremizmom.

Zato je neophodno da država, ali i svi subjekti omladinske politike kao što su organizacije i asocijacije omladinskih organizacija, kancelarije za mlade, škole, institucije, privredni subjekti, mediji…i sami mladi sarađuju zajedno jer samo zajedničkom snagom i boljom međusektorskom saradnjom možemo učiniti Srbiju lepšim i boljim mestom za život mladih, ali i svih njenih građana i građanki.