fbpx

KOMS Webinari

Home / KOMS Webinari
koms vebinari

undefined

Prvi ciklus: maj/jun 2020.

U ovom webinaru: 

O ovoj temi govorile su nam Jovana Divac i Sanja Kamberović. Gde tražiti informacije, ko se može prijaviti i kako se prijaviti? Kako je COVID-19 uticao na razmene/trening, kako će uticati dalje? Kada se predviđa da će omladinske razmene/treninzi ponovo krenuti? Koje su to mogućnosti za mlade koje se nude u vreme kada nema omladinskih razmena?

 

U ovom webinaru:

Interaktivni webinar sa mladima i o mladima, o opasnostima koje vrebaju na internetu i društvenim mrežama, kao i čega treba da se paze, o čemu voditi računa na internetu, kako ne bi postali žrtve trgovine ljudima i online prevara koje su prisutne. Na webinaru su govorile: Biljana Lajović, specijalista školske psihologije, Emina Beković, edukator Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu i Emili Fink, Unitas Fund.

U ovom webinaru:

Cilj ovog webinara jeste da se njegovi učesnici upoznaju sa pojmom, principima, istorijom i značajem ciljeva održivog razvoja za savremeno društvo. Zašto su nam važni? Koji su to prioriteti među ciljevima održivog razvoja? Gde je tu Srbija?

O ciljevima održivog razvoja govorio je Samedin Rovčanin.

U ovom webinaru:

Ovog puta tema je bila nelegalna propaganda, odnosno dezinformisanje i spinovanje. Na pitanja: – šta je medijska pismenost? – kako čitati medijske poruke?

Odgovorila je Milena Popović i rekla je nešto više o tehnikama medijskog dezinformisanja, kao i medijskim porukama za vreme izborne kampanje. Milena je govorila i šta je to politički spin, koje su njegove tehnike, kako se koristi i ko ga sprovodi, kao i o metodologiji provere činjenica Istinomera.

U ovom webinaru:

Ovaj webinar predstavlja mali uvod u emocionalno-pismenu komunikaciju, naslanjajući se na koncepte transakcione analize, poput referentnog okvira i ego stanja i koristeći primere primenljive na situaciju u kojoj se nalazimo. Emocionalna pismenost pomaže nam da emocije rade za nas, a ne protiv nas. O mladima i emocionalnoj pismenosti govorila je Milena Stošić.

U ovom webinaru:

Webinar je osmišljen kao uvod u omladinsku politiku kroz analizu ključnih dokumenata, programa i aktera na nacionalnom i lokalnom nivou u različitim državama Evrope, sa uporednim prikazom sa Republikom Srbijom. Biće predstavljeni i standardi omladinske politike, stepeni učešća, mehanizmi dijaloga sa mladima i primeri dobre prakse u nekoliko tematskih okvira od značaja za mlade. O omladinskoj politici u Srbiji i Evropi govorila je Miljana Pejić, menadžerka programa KOMS.

U ovom webinaru:

Šta su to mehanizmi i instrumenti u zagovaranju? Kako da ih pronađem, razlikujem, iskoristim? Kako da se pripremim za zagovarački proces? Može li nešto uopšte da se promeni i zašto DA, možete da saznate kroz ovaj webinar. O zagovaranju iz svog ugla govorio je Igor Stojilović, aktivista i omladinski radnik.

U ovom webinaru:

Zločini iz mržnje predstavljaju nasilno kršenje ljudskih prava i izuzetno su štetni za zajednicu koja neguje različitost i toleranciju. Društvo u kom živimo se poslednjih godina susreće sa porastom krivičnih dela zasnovanih na mržnji naročito među mladima. O zločinima iz mržnje govorila je Milica Borjanić, koordinatorka programa KOMS.

U ovom webinaru:

Kako početi sa fotografijom? Šta treba da znamo o svojoj opremi i kakva oprema je dovoljna za početnike? Webinar je održao Mihajilo Moračanin.

U ovom webinaru:

Šta je C# programiranje i odakle početi sa učenjem istog? Odgovor na ova pitanja u okviru svog webinara daje Milan Gigić ispred Udruženja BEUM.

U ovom webinaru:

Koje su to vrste preduzetništva i koje vrste preduzetnika postoje, kao i koje osobine jedan preduzetnik treba da poseduje. Pored osobina koje jedan preduzetnik treba da poseduje, koje to veštine i znanja su potrebne da bi se uspešnije realizovala preduzetnička ideja. Razgovarali smo o tome koji su to motivi preduzetnika za svoje preduzetničke aktivnosti, kao i koji se to stereotipi i pogrešne percepcije preduzetnika mogu javiti.

O preduzetništvu je govorio Nemanja Glavinić  ispred Dostignuća mladih u Srbiji.

U ovom webinaru:

Društvene mreže su omogućile malim firmama, preduzetnicima i nevladinom sektoru da se promovišu u onom obimu u kom njihovi promotivni budžeti dozvoljavaju, a sa kojima je bilo nemoguće oglašavati se putem konvencionalnih kanala. Upravo ovo je tema našeg webinara. Webinar je održao Nikola Ristić,  KOMS Social Media Manager.

U ovom webinaru:

Šta je 3D štampa, kako funkcioniše i na koji način nam može koristiti? U ovom webinaru, odgovore na to pitanje daje Todor Cvetanović.

U ovom webinaru:

Ideja webinara je da na originalan, kreativan i dinamičan način pospeši i osnaži proaktivne mlade i organizacije civilnog društva (OCD) za pokretanje inicijativa za održivost OCD ali i poboljšanje socijalnog položaja i ekonomske situacije mladih u Srbiji. Pitanje finansijske održivosti je izazov i jedno od ključnih pitanja sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva.

O ovoj temi govorio je Goran Radisavljević.

Drugi ciklus: oktobar/novembar 2020.

U ovom webinaru: 

Šta su i čemu služe coworking prostori? Koje programe nude coworking prostori? Koje prilike pružaju mladima? U ovom webinaru, na navedena pitanja odgovara Nenad Stojanovic Neni.

U ovom webinaru:

Objašnjavamo šta je i kako funkcioniše omladinski aktivizam na lokalu, u čemu nam je pomogao dugogodišnji aktivista i omladinski radnik iz Niša Nenad Stojanović Neni.

U ovom webinaru:

Šta nam je neophodno da bismo osnovali udruženje? Kako registrovati udruženje? Koja je dokumentacija potrebna? Kako napisati statut? Koji su organi obavezni?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja daje: Nemanja Glavinić

U ovom webinaru:

Donosimo odgovor na pitanje koja dokumenta su neophodna za registraciju udruženja, a koja dodatno imate na raspolaganju. Predavač: Nemanja Glavinić

U ovom webinaru:

Govorimo o načinima za obavljanje privredne delatnosti u okviru udruženja građana/organizacije civilnog društva, šta nam je sve potrebno i koje zakonske odredbe treba da poznajemo.

Predavač: Nemanja Glavinić

U ovom webinaru:

Webinar: Biznis plan vam donosi odgovore na različita zanimljiva pitanja iz ove oblasti, a neka od njih su: Koja je funkcija biznis plana za samog preduzetnika koji piše biznis plan? Koja je struktura i sadržina biznis plana?

Predavač: Nemanja Glavinić

U ovom webinaru:

Webinar: Programi podrške mladima za zapošljavanje i samozapošljavanje vam donosi odgovore na različita zanimljiva pitanja iz ove oblasti, a neka od njih su: Koji programi podrške postoje, a tiču se zapošljavanja i samozapošljavanja? Koje su obaveze, a koji benefiti u tim programima?

Predavač: Nemanja Glavinić