fbpx

Kako da postanem deo KOMSa?

Home / Kako da postanem deo KOMSa?

Najčešće poruke koje dobijamo putem društvenih mreža jesu pitanja: Kako da postanem deo KOMS tima? Kako da se učlanim u KOMS? Da li mogu da volontiram u KOMSu? Da li mogu da se zaposlim u KOMSu? I slično.

Važno je da najpre razumemo kako izgleda struktura Krovne organizacije mladih Srbije, da bismo dali odgovor na ova pitanja.

Struktura KOMS

Članstvo – kako da se učlanim u KOMS?

Krovna organizacija mladih Srbije predstavlja savez organizacija mladih i za mlade sa teritorije Republike Srbije, koji u ovom trenutku broji 109 organizacija članica. Formalno članstvo u našem savezu može ostvariti isključivo organizacija mladih ili za mlade. Koje uslove organizacija mora ispuniti i kako izgleda proces učlanjenja možete pogledati na stranici “Kako postati KOMS članica”.

Fizičko lice (pojedinac) ne može postati član/ica KOMS.

KOMS tim – Kako da postanem deo KOMS tima?

Tim Krovne organizacije mladih Srbije je sastavljen iz različitih organa i pomoćnih tela/timova.

  1. Skupština
  2. Predsedništvo
  3. Upravni odbor
  4. Nadzorni odbor
  5. Sekretarijat
  6. Trenerska baza
  7. Saveti KOMS

Kako postati deo KOMS organa? – (Izborna) Skupština

Najviši organ Krovne organizacije mladih Srbije jeste Skupština, koju čine predstavnici i predstavnice organizacija članica. Pridružene članice KOMS na Skupštini imaju pravo da učestvuju u debati (pravo glasa) pri različitim raspravama o dokumentima i usmerenju organizacije, dok punopravne članice imaju i pravo glasa.

Jednom godišnje, odnosno svake druge godine u zavisnosti od pozicije za koju se raspisuju izbori, Krovna organizacija mladih Srbije organizuje izbornu Skupštinu. Članice nominuju svoje kandidate/kinje za Predsedništvo, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Nakon glasanja, proglašavaju se dvogodišnji mandati za predsednika Skupštine, zamenika predsednika Skupštine, predsednika Upravnog odbora, tri člana i tri članice Upravnog odbora i tri člana/ice Nadzornog odbora.

Uloge:

Predsedništvo ima najznačajniju ulogu na samoj Skupštini, iako je izborna Skupština jednom u dve godine, KOMS svake godine organizuje redovnu Skupštinu na kojoj se razmatraju različita dokumenta, usmerava delovanje organizacije i slično. Predsednik Skupštine i njegov zamenik vode Skupštinu i vode računa o pravilima, procedurama i drugim postupcima u skladu sa Statutom KOMS i drugim dokumentima.

Upravni odbor donosi strateške odluke i usmerava pravac delovanja organizacije između dve Skupštine. Članovi, članice i predsednik Upravnog odbora se sastaju i odlučuju o najvažnijim pitanjima za funkcionisanje organizacije, predstavljaju organizaciju među saradnicima i u javnosti. Plastično: Upravnom odboru Skupština ukazuje poverenje da u periodu između dve Skupštine radi u najboljem interesu organizacije, a potom usvaja različite izveštaje koji se odnose na delovanje organizacije u periodu između dve Skupštine.

Nadzorni odbor prati rad Upravnog odbora i kontroliše da li rad UO i usmeravanje organizacije protiču u skladu sa zakonima i unutrašnjim pravnim dokumentima organizacije kao što su Statut, Pravilnik o radu i slično.

Članovi i članice navedenih organa se biraju na izbornoj Skupštini i moraju dolaziti iz redova organizacija članica. FIzička lica koja nisu članovi/ce organizacija članica KOMS, se ne mogu kandidovati za mesta u organima KOMS.

Operativni tim – Da li mogu da se zaposlim u KOMSu?

KOMS ima svoj operativni tim koji funkcioniše u okviru sekretarijata. Sekretarijat vodi generalni/a sekretar/ka koji/a se bira putem javnog poziva na svake tri godine, a njegov/njen trogodišnji mandat verifikuje Skupština. Osim generalnog sekretara u operativnom timu radi još ljudi na različitim menadžerskim, koordinatorskim, asistentskim i praktikantskim pozicijama. Trenutni sastav operativnog tima, kao i aktuelne članove i članice organa KOMS možete pogledati na stranici KOMS tim.

Operativni tim osmišljava, piše, aplicira za projekte i sprovodi ih. Takođe, realizuje sve programe kojima se organizacija bavi i o svom radu, za koji je plaćen, izveštava Upravni i Nadzorni odbor u skladu sa internom regulativom. Takođe, operativni tim podnosi i različite izveštaje na Skupštini.

Za svaku poziciju u operativnom timu se raspisuje javni poziv/konkurs na koji se može prijaviti svako ko ispunjava uslove konkursa/poziva.

Trenerski tim čine eksperti i ekspertkinje iz različitih oblasti, a čija je uloga da kreiraju i sprovode edukativne radionice i treninge koje KOMS organizuje za svoj tim, organizacije članice i/ili mlade uopšte. Konkurs za članove i članice trenerske baze se raspisuje na svake dve godine, a na njega se može prijaviti svako ko ispunjava uslove konkursa.

Da li mogu da volontiram u KOMSu? – Saveti KOMSa i posebni događaji

Pored KOMS tima i organizacija članica, KOMS ima i različite Savete koji se bave određenim oblastima za unapređenje položaja mladih. Ove savete čine članovi/ce KOMS tima i predstavnici/e organizacija članica.

Posebni događaji na kojima je operativnom timu potrebna pomoć, mogu biti dobra prilika za volonterizam mladih, a za njih se na vreme raspisuje javni poziv, na koji se može prijaviti svaka zainteresovana mlada osoba.

Kako još mogu da postanem deo KOMSa?

Iako smo iznad naveli sve zvanične načine za ulazak u KOMS tim, naša ideja jeste da svaka mlada osoba u Srbiji koja oseća KOMS kao svoju organizaciju može pristupiti na neformalan način: tako što će učestvovati u programima i drugim aktivnostima koje KOMS organizauje za mlade u Srbiji. Za sve aktivnosti koje KOMS organizuje za mlade, objavljujemo pozive za prijave najmanje nedelju dana pre samih događaja. Najlakši način za informisanje o ovim događajima jeste praćenje KOMS profila na društvenim mrežama na kojima uvek objavljujemo vesti o pozivima.

Nakon učešća na nekom od KOMS programa, postajete alumnisti tog programa i imate mogućnost da ostanete u toku sa svim najnovijim informacijama kroz mejling listu.

Svi konkursi i javni pozivi se objavljuju u sekciji Vesti – Konkursi.