Saopštenje Krovne organizacije mladih Srbije povodom aktuelnih protesta protiv nasilja

Saopštenje Krovne organizacije mladih Srbije povodom aktuelnih protesta protiv nasilja

Beograd, 25. maj 2023. godine - Krovna organizacija mladih Srbije, kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih u zemlji, podržava mlade da mirnim putem, koristeći institucionalne mehanizme, proteste i druge načine aktivnog učešća, izraze svoje nezadovoljstvo povodom porasta nasilja u društvu. Kao organizacija koja se zalaže za promociju demokratije, ljudskih prava i aktivizma, podržavamo njihovu hrabrost i angažovanje u borbi za sigurnu i pravičnu budućnost naše zemlje.