fbpx

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih za 2022. godinu

Home / Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih za 2022. godinu

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji je najveće godišnje istraživanje o mladima u našoj zemlji. Od 2017. godine Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) sprovodi ovo istraživanje i na njegovim rezultatima zasniva svoje zagovaračke aktivnosti.

Šta je KOMS?

Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS zastupa interes mladih na svim nivoima, a više o samoj organizaciji možeš saznati ovde.

Zašto KOMS postoji?

Naš cilj je da mladi u Srbiji imaju ravnopravnu ulogu u odlučivanju o važnim pitanjima kao što su pitanja političkih odluka na republičkom, ali i lokalnom nivou. KOMS je zagovaračka platforma koja zastupa interese mladih, osigurava aktivno učešće i razvija sistemska rešenja u cilju unapređenja položaja mladih.

Kakvi su rezultati istraživanja za 2022. godinu?

Svake godine na Međunarodni dan mladih – 12. avgust, tradicionalno objavljujemo rezultate istraživanja, a u nastavku možete pogledati najvažnije rezultate ovogodišnjeg istraživanja, preuzeti izveštaj u PDF verziji i prijaviti se za jedno od 100 dostupnih fizičkih izdanja Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2022. godinu.

Kako se istraživanje sprovodi?

Jako smo ponosni na naš istraživački tim i istraživanja koja sprovodimo, zbog čega nam je izuzetno važno da svako od njih bude reprezentativno, transparentno, istinito i zasnovano na pouzdanoj metodologiji.

U okviru ovog istraživanja metodologija je sačinjena iz:

  1. Analiza dokumenta (desk analiza) pomoću koje je analiziran institucionalni i normativni okvir i sve tematske oblasti koje određuju položaj mladih, a da je moguće podatke prikupiti kroz desk istraživanje.
  2. Intervjui sa relevantnim akterima korišćeni su za kvalitativno istraživanje pojedinih tema, sa odabranim učesnicima na osnovu kriterijuma relevantnosti za datu temu.
  3. Onlajn upitnik za mlade uzrasta od 15 do 30 godina na teritoriji Republike Srbije. Tip uzorka je namerni/ciljani na populaciju mladih kao dela opšte populacije u odnosu na godine (od 15 do 30 godina), a u okviru tog (osnovnog) skupa, uzorak je slučajni, stratifikovan na osnovu godina, pola i mesta stanovanja (reprezentativni uzorak za mlade u Srbiji).

Rezultati najvećeg istraživanja o mladima za 2022. godinu:

Institucionalni okvir

Budžet za mlade u okviru budžeta Republike Srbije za 2022. godinu (u %)

Zastupljenost sadržaja na Instagram stranici Ministarstva omladine i sporta u odnosu na oblast

Broj jedinica lokalne samouprace u odnosu na postojanje lokalnog akcionog plana za mlade

Politička participacija i odnos političkih subjekata prema mladima

Broj mladih poslanika/ca u Narodnoj skupštini

Da li ste glasali na poslednjim izborima (3. aprila 2022. godine)

Da li su izbori u Srbiji fer i pošteni?

Da li postoji političar kome verujete?

Vrednosti mladih

Da li je demokratija najbolji oblik vladanja?

Da li Srbiji potreban jak vođa i lider koga će narod slediti?

Kakva vam je prva reakcija na pojam Evropske unije?

Na koga bi Srbija trebalo najviše da se oslanja prilikom kreiranja spoljne politike?

Šta bi Srbija trebalo da radi po pitanju Kosova?

Da li podržavate ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka za muškarce?

Da li podržavate usvajanje zakona o istopolnim zajednicama?

Mladi i tržište rada

Na osnovu kog ugovora ste zaposleni (ukoliko ste zaposleni)?

Koliko dugo ste nezaposleni (ukoliko niste zaposleni)?

Kolika je plata dovoljna za pristojan život u Srbiji?

Da li ste nekada bili na radnoj prasi?

Da li vam je praksa bila plaćena (ukoliko ste bili na praksi)?

Da li planirate da se odselite iz Srbije?

Gde biste se odselili?

Koliko puta imate priliku da putujete van Srbije?

Mladi i obrazovanje

Da li ste zaposleni na poziciji za koju ste se školovali (ako ste zaposleni)?

Da li biste bili spremni da se prekvalifikujete ukoliko ne postoji potreba na tržištu rada za vaš obrazovni profil?

Aktivizam i volontiranje

Koliko mladih su članovi/ce nekog udruženja?

Koliko mladih zna da postoji Zakon o mladima?

Koliko mladih je čulo za KOMS?

Koliko mladih je čulo za Savet za mlade?

Koliko mladih zna da postoji Zakon o volontiranju?

Koliko mladih je nekada volontiralo ili trenutno volontira?

Bezbednost mladih

Koliko mladih je bilo izloženo fizičkom nasilju?

Koliko mladih je bilo izloženo seksualnom nasilju? (svi mladi)

Koliko mladih je bilo izloženo seksualnom nasilju? (mlade žene)

Koliko mladih je bilo izloženo diskriminaciji?

Koliko mladih je bilo diskriminisano na osnovu godina?

Koliko mladih veruje da nasilje može biti opravdano?

Zdravlje mladih

Da li podržavate legalizaciju marihuane?

Pitali smo mlade i da označe supstance koje su koristili makar jednom:

Kada ste prvi put imali seksualni odnos?

Koliko seksualnih partnera ste imali do sada?

Koliko mladih se vakcinisalo protiv kovida-19?