fbpx

Aktivnosti

Home / Aktivnosti
Mladi iz Bačke Palanke upoznali svoje predstavnike!

Mladi iz Bačke Palanke upoznali svoje predstavnike!

U utorak, 13. jula predstavnici/ce Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) i Lokalne kancelarije Regionalne kancelarije za sradnju mlaih (RYCO) u Srbiji posetili su Bačku Palanku gde smo organizovali treći od pet događaja pod nazivom Upoznaj svoje predstavnike. Ti (se) pitaš!

Zabrinjavajuć položaj LGBT+ mladih na lokalu

Zabrinjavajuć položaj LGBT+ mladih na lokalu

Rezultati 5 istraživanja sa lokala (Sombor, Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Vranje) Kroz šestomesečni edukativni aktivistički program Krovne organizacije mladih Srbije...

Dekada Zakona o mladima: Šta smo naučili?

Dekada Zakona o mladima: Šta smo naučili?

U okviru obeležavanja desetogodišnjice donošenja Zakona o mladima, u Centru za kulturnu dekontaminaciju, Krovna organizacija mladih Srbije je organizovala debatu...

Održan prvi sastanak Stalnog stručnog tima za EU dijalog sa mladima

Održan prvi sastanak Stalnog stručnog tima za EU dijalog sa mladima

U ponedeljak, 21. juna 2021. godine, održan je prvi sastanak Stalnog stručnog tima za EU dijalog sa mladima.

Stalni stručni tim za EU dijalog sa mladima jeste stalno stručno telo Saveta za mlade Vlade Republike Srbije, zaduženo za sporovođenje EU dijaloga sa mladima na nacionalnom nivou i čine ga predstavnici/e Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva za evropske integracije, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, KOMS-a, predstavnici/e nacionalne agencije Erasmus+ - Tempus fondacije i drugi nezavisni eksperti. 

Mladi iz Prokuplja razgovarali sa svojim predstavnicima

Mladi iz Prokuplja razgovarali sa svojim predstavnicima

Sledeća lokalna zajednica koju smo posetili u okviru seta aktivnosti ''Upoznaj svoje predstavnike. TI (se) pitaš!'' jeste grad Prokuplje. Upoznali smo mlade iz Prokuplja i drugih lokalnih zajednica 15. juna, i time ih upoznali sa radom Krovne organizacije mladih Srbije i Lokalne kancelarije Regionalne kancelarije za sradnju mladih (RYCO) u Srbiji.