fbpx

Akademija omladinske politike

Home / Akademija omladinske politike

Akademija omladinske politike je jednosemestralni obrazovni program KOMS-a kroz koji je do sada prošlo 4 generacije od po 20 odabranih polaznika/ca koji su imali priliku da steknu znanje i iskustvo o omladinskoj politici, ovladaju veštinama za zagovaranje i kreiranje promena u društvu i osnaže se za primenu stečenih znanja u svojim lokalnim sredinama, ali i šire.  

Šta našim polaznicima/cama pruža Akademija omladinske politike?  

  • Sticanje znanja o različitim mehanizmima i modelima za uticaje na donošenje odluka;  
  • Prilike za učešće u studijskim posetama najvažnijim institucijama u oblasti omladinske politike na nacionalnom i međunarodnom nivou u Beogradu;  
  • Razmenu kontakata, iskustava i sticanje poznanstava i potencijalnih prijateljstava sa drugim polaznicima/cama Akademije; 
  • Mogućnost da, uz mentorsku podršku trenera/kinja KOMS-a, stečeno znanje primene u praksi, te da pokrenu inicijativu, uličnu akciju, blog, učestvuju u istraživanjima, zagovaraju za promene kod predstavnika/ca svoje lokalne zajednice, ili sprovedu neku drugu aktivnost po izboru;  
  • Da, nakon završene Akademije, postanu deo KOMS-ove rastuće Alumni mreže koja polaznicima/cama otvara još mnoga vrata i omogućava učešće u drugim aktivnostima KOMS-a i njenih organizacija članica tokom narendih godina. 

Akademija obuhvata različite tematske celine, a neke od njih jesu lokalna omladinska politika, nacionalna omladinska politika, međunarodna omladinska politika, politički sistem Srbije, politička participacija mladih, javne politike, javno zagovaranje i mnoge druge. 

Rezultati:  

  • Uspešno održane 4 Akademije omladinske politike; 
  • Pokrenuto više zagovaračkih inicijativa; 
  • Alumni lista raste i trenutno broji 80 članova i članica; 
  • Veliki broj članova/članica postao je deo drugih aktivnosti KOMS-a. 

 

Domaći zadaci akademaca

Polaznici i polaznice Akademije omladinske politike, nakon svakog modula imaju određene zadatke kako bi stečena znanja odmah i upotrebili/e. Pogledajte neke od zadataka koje je pripremila poslednja generacija akademaca.

Pogledaj zadatke