fbpx

Drage organizacije članice KOMS-a,
U nastavku možete pronaći tehničke informacije za uplatu članarina.

  1. Članarina se uplaćuje sa žiro računa vaše organizacije na namenski žiro račun KOMS-a br. 160-355755-05 otvoren kod Banca Intesa. 
  2. KOMS će svakoj organizaciji koja izmiri ovu obavezu, izdati “Potvrdu o plaćenoj članarini” kao priznanicu kojom ćete knjigovodstveno pravdati ovaj trošak. 
  3. Podsećamo Vas da je ukupan iznos članarine pridružene članice 4 100 RSD, a za punopravne članice 8 200 RSD

Obaveštavamo vas da je četvrtoj redovnoj Skupštini KOMS-a usvojena odluka da se organizacije članice čiji godišnji poslovni prihod za prethodnu godinu (pozicija AOP 1001 u finansijskom izveštaju) ne prelazi iznos od 150.000,00 RSD izuzimaju iz obaveze plaćanja godišnje članarine.

Uvid u visinu godišnjeg poslovnog prihoda organizacija članica vrši se na osnovu finansijskog izveštaja koji se podnosi Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Ukoliko Vaša organizacija spada u kategoriju koja je oslobođena plaćanja članarine, potrebno je da nam dostavitie obaveštenje na mejl office@koms.rs kao i elektronsku verziju Finansijskog izveštaja za poslednju poslovnu godinu. 

Primer ispravno popunjene uplatnice: