fbpx
Održan Okrugli sto na temu unapređenja uključivanja mladih u kreiranje javnih politika

Održan Okrugli sto na temu unapređenja uključivanja mladih u kreiranje javnih politika

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je u utorak, 9. aprila organizovala Okrugli sto na Fakultetu političkih nauka, posvećen unapređenju uključivanja mladih u procese kreiranja javnih politika. Ovaj događaj, koji je okupio predstavnike_ce omladinskih udruženja, neformalnih grupa i relevantnih institucija, imao je za cilj identifikovanje ključnih koraka ka boljem i mnogobrojnijem učešćem mladih u društvenim procesima. 

Okrugli sto otvorio državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Ivan Bošnjak, a na panel diskusiji su mu se pridružili Damjan Zdravev iz Trag fondacije, Aleksandar Prica iz asocijacije DUGA (član Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva) i Gordana Adamov, predsednica Upravnog odbora KOMS-a. Učesnici i učesnice su razmenjivali ideje kako bi identifikovali ključne korake ka boljem uključivanju mladih u društvene procese i procese kreiranja javnih politika. Diskusija je bila fokusirana na specifične izazove omladinskih udruženja i neformalnih grupa unutar civilnog sektora. 

Drugi deo događaja bio je posvećen doprinosu mladih u kreiranju mera i preporuka za Akcioni plan za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Kroz rad u tri radne grupe, učesnici su formirali preporuke koje će biti zastupane kroz relevantna tela. Preporuke su se odnosile na jačanje autentičnih glasova mladih u procesima kreiranja javnih politika i identifikaciju konkretnih mera za unapređenje njihovog aktivnog učešća. Mladi su iznosili svoja mišljenja i formirali preporuke koje će KOMS zastupati u relevantnim telima. 

Miljana Pejić, Generalna sekretarka KOMS-a, istakla je važnost podrške civilnom društvu i autentičnih glasova mladih u društvenim procesima. Ona je naglasila: “Podrška civilnom društvu mora da bude usmerena na najrazličitije forme organizovanja, kako bi autentični glasovi mladih mogli da dođu do izražaja i uticaja“. 

Pejić je takođe dodala: “Neformalne grupe i udruženja koja vode mladi se suočavaju sa ogromnim izazovima i taj specifičan položaj Akcioni plan mora da prepozna, i kroz mere podrži upravo te autentične glasove mladih u lokalnim zajednicama“. 

Okrugli sto završen je identifikacijom ključnih problema i predlaganju konkretnih rešenja za unapređenje uključivanja mladih u kreiranje javnih politika. Preporuke će biti dalje razmatrane i zastupane kroz relevantna tela kako bi se ostvario napredak u ovoj oblasti. 

Događaj je oganizovan u okviru projekta “Snaga aktivizma”, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a  sprovode Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije, BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija i Srpski filantropski forum.