fbpx
Top 5 razloga za osnivanje lokalnih omladinskih klubova

Top 5 razloga za osnivanje lokalnih omladinskih klubova

Prostori za mlade su prepoznati kao jedan od prioriteta u Strategiji za mlade Vlade Republike Srbije za period 2023-2030. godine. Jedan od pet posebnih ciljeva Strategije posvećen je upravo prostorima za mlade i uslugama orijentisanim ka mladima. 

Postoji javna svest da je mladima potreban njima posebno namenjen prostor. Ovo zvuči jednostavno, ali u primeni izgleda mnogo komplikovanije, jer vrlo mali broj lokalnih samouprava u stvarnosti ima lokalni omladinski klub ili centar.

Ako pogledamo glavne razloge zašto je tako, možemo izdvojiti:  

-> nepostojanje lokalnih omladinskih organizacija i/ili većnika_ce za lokalnu omladinsku politiku. Ovi akteri omladinske politike u velikom broju slučajeva pokretači su gotovo svih aktivnosti na lokalnom nivou i često stanje omladinskog aktivizma može zavisiti od njihove angažovanosti i projekata na kojima rade. 

-> veliku migraciju mladih ka naseljenijim mestima gde postoji više prilika za posao i njihov lični razvoj. Prosto rečeno, vreme zadržavanja mladih u manjim sredinama traje prosečno do srednje škole. Nakon toga, mladi odlaze u veće gradove u Srbiji ili čak i van Srbije u potrazi za boljim obrazovnim institucijama, boljim prilikama za posao i lični razvoj 

-> manjak prostora u vlasništvu lokalne samouprave koji bi se mogli pretvoriti u prostor za mlade. Ukoliko prostor nije u vlasništvu opštine/grada, onda bi se za omladinski prostor morao naći privatni lokal, koji uglavnom zahteva izdvajanje značajne količine novca i to na mesečnom nivou. Ako uzmemo u obzir da je većina organizacija za mlade neprofitnog karaktera, ovo znato otežava situaciju. 

Na osnovu navedena tri razloga, možemo shvatiti suštinske probleme zbog kojih je malo aktivnih prostora za mlade i zbog čega čak ni svesnost da su takvi prostori potrebni ne menja previše realno stanje. Dakle, osnivanje omladinskog prostora nosi a sobom određenu težinu. 

Možemo reći da iako postoji svest da su mladima neophodni namenski prostori za njihove aktivnosti i vreme van školskih obaveza, navedeni razlozi predstavljaju glavnu prepreku da takvih prostora imamo više. 

Danas često možemo čuti da su teške stvari upravo one vredne vremena i ulaganja. Upravo zbog toga, osnivanje omladinskog prostora/centra u bilo kojoj lokalnoj samoupravi dugoročna je misija, koja donosi mnogostruke prednosti mladima na lokalu. Zato ćemo ovde predstaviti 5 najvažnijih razloga za osnivanje lokalnih omladinskih klubova: 

Bitno je da osnujemo omladinski klub jer…mladi postaju svesni da su važni lokalnoj zajednici 

Posvećena pažnja znači brigu da nekome bude bolje, zabavnije, da se nekome obezbedi bolji start. Jedna od najtežih posledica toga što se lokalne vlasti mladima ne bave dovoljno ili što ne ulažu u njihov razvoj, obrazovanje i bolje sutra jeste mišljenje mladih da o njima niko od donosioca odluka ne vodi računa. Svaki put kada mladi u drugim lokalnim sredinama vide aktivnosti i dešavanja koja ne postoje u njihovoj zajednici, oni to karakterišu kao nedostatak brige lokalne vlasti o njima, njihovim željama i potrebama.  

Time što se malo ko bavi mladima, ovoj grupi je znak da oni nisu važni društvu. Oni to vide kao dokaz da zajednica ne veruje u njih samim tim što im ne pruža dovoljno prostora za iskazivanje njihovih potreba, njihovih ideja i njihove kreativnosti. Mladi smatraju da su u očima donosioca odluka, u očima građanstva i opšte zajednice oni samo problem. Umesto da ih drugi video kao one koji će doneti napredak i boljitak svojim veštinama i sposobnostima, javno mnjenje daje drugu sliku. Kao posledicu imamo to što se aktivnosti mnogih omladinskih organizacija tumače kao još jedna politička igra ili se na njih gleda kao na nedovoljnu jaku mogućnost za razvoj omladinskog aktivizma na lokalu.  

Ako se mladima pokaže da su važni, da je njihovo mišljenje važno i da se zaista radi na kreiranju strategija i aktivnosti za njih, oni će vratiti to lokalnoj zajednici višestruko – svojom energijom, kreativnošću i željom da poboljšaju lokalnu zajednicu. 

Bitno je da osnujemo omladinski klub jer…mladi zaslužuju mesto za svoje ideje  

Mladi ljudi u svojim razvojnim godinama traže prilike gde mogu ispoljiti svoje talente, veštine i znanja. Zakonom definisani kao grupa između 15 i 30 godina, mladima je potrebna podrška i vera u ono što žele da rade. Za tako nešto, potrebno im je mesto koje mogu osećati kao svoje, koje može biti njihovo sigurno utočište za druženje, razvoj ideja, za širenje pozitivnog stava prema njihovim ambicijama i planovima. Okruženje često može sputati mlade ljude svojim negativnim stavovima i narušiti im samopouzdanje, ali ako mladi imaju svoje mesto, ako su okruženi drugim mladim ljudima i ako osećaju da mogu slobodno iznositi svoja mišljenja i ideje, verovatnoća je da će nastaviti da rade na nečemu u šta veruju i steći će uverenje da ih njihova zajednica podržava samim postojanjem omladinskog prostora.  

Bitno je da osnujemo omladinski klub jer…mladi zaslužuju da se osećaju bezbedno 

Ako se mladi ne osećaju bezbedno u svom mestu, u svojoj državi, onda nema mesta za razgovor o bilo kakvom doprinosu zajednici za njihove strane, niti o mogućnosti da se mladi više uključe u aktivnosti na lokalu. Uskratiti osnovu ljudsku potrebu – da se neko oseća slobodno, bezbedno i bez straha – znači staviti potpuno u drugi plan sve pozitivne karakteristike koje neka osoba ili grupa ljudi nosi sa sobom. Mlade mora voditi želja za napretkom, želja za boljom okolinom a ne strah i osećaj da ne mogu biti ono što jesu. 

Omladinski klubovi, kao mesta koja su namenjena isključivo mladima, mogu biti upravo to: bezbedni kutak za sve mlade. Mogu biti utočište njihovih ideja, veština i okosnica njihovog daljeg razvoja.  

Bitno je da osnujemo omladinski klub jer…mladi zaslužuju bolje sutra  

Cilj je da kao zajednica mladima omogućimo bolji start, bolju šansu za njihov uspeh i razvoj u budućnosti. Bolji start često ljudima budi mišljenje da želimo da sadašnje i buduće generacije manje rade.  

Nije reč o tome. 

Radi se o težnji da mladi rade u boljim uslovima, kvalitetnijoj sredini. Društveni razvoj uvek zahteva kreiranje novih, naprednijih stvari, pa obezbeđivanje boljih uslova mladima se nikako ne sme okarakterisati kao ‘medveđa’ usluga.  

Pomoći mladima je od suštinske važnosti za razvoj društva, države, kako bi uopšte mogla da postoji nada u bolju budućnost. 

Bitno je da osnujemo omladinski klub jer…mladi mogu biti promena koju želimo da vidimo 

Mladi koji imaju svoj prostor, koji se osećaju sigurno i poštovano od strane zajednice biće pokretna snaga jednog društva. Mladi, koji uprkos svima poteškoćama, izazovima i pritiscima mogu da rade na ličnom i samim tim razvoju cele zajednice, jesu promena koju želimo da vidimo. Oni su promena koja je potrebna, koja može transformisati jedno društvo i doneti mu dugoročne pozitivne posledice. 

I, zbog svega toga – dajte nam mesto da budemo ono što jesmo. 

 

Piše: Filip Ćurić