fbpx
Održana obuka za članove i članice Saveta podmladaka političkih partija: strateška komunikacija i veštine obraćanja mladima 

Održana obuka za članove i članice Saveta podmladaka političkih partija: strateška komunikacija i veštine obraćanja mladima 

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je 25. i 26. marta održala obuku za Savet podmladaka političkih partija. Na obuci su predstavnici i predstavnice podmladaka političkih stranaka sticali ključne veštine u strateškoj komunikaciji i kreiranju efikasnih poruka usmerenih ka mladima, što će dodatno osnažiti političku angažovanost mladih u Republici Srbiji. 

Na osnovu analiza i istraživanja, koje je KOMS tim sproveo u okviru oblasti političke participacije mladih, učesnicima_ama obuke smo predstavili ključne trendove i prakse političke komunikacije. 

Kroz interaktivne radionice i diskusije, fokus je bio na razvoju veština za efikasno vođenje političkih kampanja i komunikaciju sa mladima na digitalnim platformama, a sve kroz razmenu iskustva i ideja sa kolegama i koleginicama iz drugih političkih stranaka. 

U organizaciji ovog treninga, posebna pažnja posvećena je bila uvažavanju predloga i sugestija učesnika sa prethodnog sastanka. Cilj je bio započeti saradnju aktivnostima koje će direktno doprineti razvoju njihovih ličnih veština, a koje će biti primenljive i u obraćanju mladima tokom i nakon predizbornih kampanja. Obuku je vodio trener iz NDI (National Democratic Institute) baze trenera, koji poseduje obimno iskustvo rada, posebno u oblasti političke komunikacije i saradnje sa političkim strankama. 

Učesnici su tokom obuke aktivno radili na razvoju veština za kreiranje efikasnih poruka, identifikovanju ključnih tema za mlade, i prilagođavanju komunikacije digitalnom okruženju. Diskusije i praktične vežbe omogućile su im da steknu konkretne alate i strategije za uspešno vođenje političkih kampanja i angažovanje mladih u političkom životu zemlje. 

Tokom obuke, posebna pažnja posvećena je izazovima sa kojima se mladi suočavaju u političkom angažmanu, uključujući pitanja poput nedovoljne informisanosti, nedostatka poverenja u političke institucije i potrebe za inkluzivnim pristupom u političkom odlučivanju. Kroz analize slučajeva i praktične vežbe, učesnici su dobili alate i strategije za efikasno adresiranje ovih izazova i izgradnju poverenja sa mladima. 

Ovo je takođe bila prilika za uspostavljanje saradnje i dijaloga među predstavnicima_ama podmladaka političkih partija. 

Obuka je podržana od strane Vestminsterske fondacije za demokratiju.