fbpx
Mentalno zdravlje mladih kreće od lokala: zagovaračke inicijative u 10 JLS

Mentalno zdravlje mladih kreće od lokala: zagovaračke inicijative u 10 JLS

U okviru projekta “Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz razvoj kapaciteta lokalnih aktera 1.0”, sprovedeno je 10 inicijativa javnog zagovaranja, koje su u fokus stavile mentalno zdravlje mladih na lokalu.  

Svaka od aktivnosti sadržala je zagovaračku inicijativu ka donosiocima odluka, u svrhu povećanja svesti i dostupnosti usluga usmerenih ka mentalnom zdravlju mladih, a u njima je učestvovalo preko 520 mladih osoba, iz 10 jedinica lokalnih samouprava. 

FotoExpo Zrenjanin je kroz panel diskusiju u Kulturnom centru Zrenjanin okupio stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja mladih i široku publiku koju su činili mladi predstavnici učeničkih parlamenata, psihološko-pedagoške službe iz 10 osnovnih i srednjih škola, predstavnici lokalne samouprave, institucija koje rade sa mladima i organizacija civilnog društva. 

Bečejsko udruženje mladih je kroz sastanak sa članovima i članicama BUM-a, ankete, radionice o vršnjačkoj podršci i direktnim razgovorom sa Timom za mentalno zdravlje mladih opštine Bečej u fokus stavilo unapređenje mentalnog zdravlja mladih. 

 

Svetionik (Novi Pazar) je radio na pristupu besplatnim savetodavnim uslugama za mlade, radi poboljšanja mentalnog zdravlja na lokalu. Sproveli su anketu na društvenim mrežama i održali radionicu gde su predstavljeni rezultati. 

Džedajski pokret (Niš) je organizovao događaj pod nazivom “Podrška mentalnom zdravlju mladih – izazovi i preporuke”, gde su kroz konferenciju, a potom i panel diskusiju želeli da pokrenu debatu o prilikama i statusu mentalnog zdravlja na omladinskoj sceni Niša. 

Tim42 i neformalna grupa (Ne)vidljivi(Leskovac) su organizovali predstavu na temu pritisaka sa kojima se suočavaju mlade osobe na svakodnevnom nivou, nakon koje je održana radionica uz podršku psihologa. Cilj radionice bio je rušenje stigma o traženju psihološke podrške i pomoći po prvi put i obraćanju Savetovalištu za mlade. 

 

Edukativni centar Kruševac je u periodu od pet dana sproveo tri fokus grupe sa mladima, a nakon toga su održali informativnu sesiju na kojoj su mladima predstavili rezultate istraživanja i diskutovali o njihovom značaju i potencijalnim akcijama koje bi se mogle preduzeti na osnovu tih rezultata. 

 

LINK (Sombor) je u cilju unapređenja mentalnog zdravlja mladih organizovao dve radionice i razgovore s pedagoškinjom i psihološkinjom iz Srednje ekonomske škole Sombor. Učesnici su pokazali veliko interesovanje za temu ističući nedovoljno resursa i često tabuiziranje mentalnog zdravlja. 

 

TOC (Zaječar) je organizovao panel diskusiju o mentalnom zdravlju mladih. Na panelu je bilo 33 učesnika, a cilj je bio podizanje svesti o mentalnom zdravlju mladih i zagovaranje za istraživanje stanja mentalnog zdravlja. Nastaviće da podižu svest putem flajera o besplatnim resursima za očuvanje mentalnog zdravlja. 

 

Osnažene (Subotica) su organizovale tribinu na kojoj su mlade upoznale sa pojmom mentalnog zdravlja, uputile ih na postojeća besplatna savetovališta u Subotici, predstavile im onlajn resurse za psihološku pomoć i podstakle diskusiju. 

 

Omladina JAZAS-a Kragujevac je obučavala učenike srednjih škola o mentalnom zdravlju u saradnji s Domom učenika, planirajući dalje aktivnosti za podršku učenicima i edukaciju o brizi za mentalno zdravlje. 

 

Aktivnosti su realizovane u okviru projekta “Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz razvoj kapaciteta lokalnih aktera 1.0”, a sprovode ga Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade, Omladinski savez udruženja – OPENS, Nacionalna asocijacija praktičara_ki omladinskog rada – NAPOR, Savez izviđača Srbije i Krovna organizacija mladih Srbije, a finansira Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije.