fbpx
Održana konferencija “Politička participacija mladih: mehanizmi za veće uključivanje mladih u političke procese”

Održana konferencija “Politička participacija mladih: mehanizmi za veće uključivanje mladih u političke procese”

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je u četvrtak 29. februara 2024. godine održala konferenciju pod nazivom “Politička participacija mladih: mehanizmi za veće uključivanje mladih u političke procese”, u okviru koje su održani sastanak Saveta podmladaka političkih partija KOMS-a i predstavljeni rezultati istraživanja i analize o političkoj participaciji mladih u Republici Srbiji. 

Sastanak Saveta podmladaka političkih partija KOMS-a bio je fokusiran na načine unapređenja politike o mladima, položaja mladih u političkim strankama i mlade kao glasače u izbornom procesu, a istom su prisustvovali predstavnici i predstavnice 13 političkih partija. Iako većina političkih stranaka ima organizovanu omladinu, ona je često nevidljiva i to je jedan od problema sa kojima se susreću mladi u politici. Kao potreba koja se izdvojila je evidentna edukacija podmladaka političkih partija o načinu osvajanja pažnje kod mladih. Jedan od zaključaka je da je neophodno umrežavanje omladine političkih stranaka, stvaranje dijaloga i deljenje iskustva koje bi kao posledicu imalo bolji položaj mladih uopšte. 

Dženana Čalaković, predsednica Ženske omladinske mreže Demokratske stranke istakla je važnost ovakvih događaja: „Omladina bi trebalo da vodi politiku dijaloga i da zajedno govori o suštinskim pitanjima omladine, ali i državnim pitanjima. Najvažnije je što smo došli do zajedničkog mišljenja da je za mlade neophodno da zajedno radimo, jer mladi u odnosu na trenutnu političku situaciju ne stoje najbolje“. 

Nakon sastanka, usledilo je predstavljanje rezultata Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Srbiji iz 2023. godine, Analize političke participacije mladih i Monitoringa izborne kampanje 2023. godine, iz kojih su proistekle sledeće preporuke: 

  • Političke partije bi trebalo da kreiraju konkretne programe za mlade i politike za mlade (akteri: političke partije i koalicije, omladinske organizacije u partijama). 
  • Političke partije bi trebalo da imaju interne timove za komunikaciju ka mladima koji uključuju i vode mladi zarad boljeg izbora platformi i načina komunikacije (akteri: omladinske organizacije u partijama i političke partije). 
  • Za potrebe kreiranja opšteg pravca i narativa u kampanji preporučujemo partije da rade istraživanja o mladima (kvantitativna i kvalitativna) kako bi preciznije slali poruke ka mladima (akteri: političke partije). 
  • Jačati kapacitete političkih partija da se bave temama mladih i za mlade (akteri: političke partije, Krovna organizacija mladih Srbije, međunarodne organizacije). 
  • Oformiti Odbor za mlade u Narodnoj skupštini koji bi razmatrao sve zakone koji se direktno ili indirektno odnose na mlade i koji bi se u svom radu na redovnoj bazi konsultovao sa nacionalnim Savetom za mlade, kao i svim drugim akterima omladinske politike (akteri: Narodna skupština Republike Srbije, parlamentarne političke partije i poslaničke grupe, Krovna organizacija mladih Srbije, Savet za mlade). 
  • Oformiti Omladinski kokus u Narodnoj skupštini, kao neformalno telo, čiji bi zadatak bio da okuplja mlade poslanike, ali i druge narodne poslanike zainteresovane za rešavanje problema mladih, kao i predstavnike podmladaka političkih stranaka, ali i predstavnike organizacije civilnog društva. Rad kokusa bio bi usmeren ka tome da se potrebe i interesi mladih stave na istaknutije mesto u radu skupštine (Akteri: Narodna skupština Republike Srbije; političke partije; KOMS, organizacije mladih i za mlade). 

Ove preporuke bile su osnova za diskusiju na kojoj su učestvovali politički akteri, mladi članovi političkih partija i drugi zainteresovani, a u cilju razmatranja problema i pronalaženja inovativnih rešenja za povećanje političke angažovanosti mladih u društvu.  

Lazar Paunović, predsednik omladine Narodnog pokreta Srbije, rekao je kako je ovakav model sastajanja i razgovora svrsishodan: „Ovakvi paneli, sastanci i konferencije mogu doprineti poboljšanju položaja mladih ljudi“. 

Andor Šereš, predsednik omladine Saveza Vojvođanskih Mađara istakao je važnost dijaloga: „U kontekstu mladi za mlade, KOMS je platforma koja nam omogućava da uradimo za mlade više nego što bismo mogli pojedinačno kao stranke“. 

Filip Janković, član Zelene omladine Srbije (politički podmladak Zeleno-levog fronta), ukazao je na značaj Saveta političkog podmlatka KOMS-a: „To je telo u kom mi, kao mladi, treba da pričamo o temama koje su nam važne i to je dobro mesto za razmenu i za saradnju među političkim akterima“. 

Generalna sekretarka KOMS-a, Miljana Pejić izjavila je da mesta za mlade u političkom životu Srbije mora da bude i van izbora. “Mladi prepoznaju svoju odgovornost i teret i svesni su da su oni ti koji imaju ulogu da demokratizuju Srbiju. Na koji način bi trebalo politički obrazovati mlade ljude? Stranke su jedan od načina, ali i mladi iz političkih partija moraju da se čuju mnogo bolje, istakla je Pejić, zaključujući konferenciju. 

Krovna organizacija mladih Srbije već godinama okuplja relevantne aktere, kako bi se unapredila politička participacija mladih u Republici Srbiji, ali i istakao značaj aktivnog učešća mladih u donošenju odluka.