fbpx
Započni promenu: Poziv za podnošenje predloga projekata

Započni promenu: Poziv za podnošenje predloga projekata

Krovna organizacija mladih Srbije objavljuje Poziv za dodelu sredstava pod nazivom „Započni promenu“, namenjen svim organizacijama civilnog društva koje se nalaze u Jedinstvenoj evidenciji udruženja mladih Ministarstva turizma i omladine. Program „Započni promenu“ deo je šireg projekta „Snaga aktivizma“ koji podržava građanski aktivizam i inicijative mladih koje nastoje da inspirišu pozitivne promene u lokalnim zajednicama, podržavajući inkluzivan i raznovrstan građanski angažman u razvoju zajednice. 

Osnovni cilj ovog programa jeste podsticanje partnerstva između neformalnih grupa mladih i organizacija civilnog društva s jedne strane, i lokalnih donosilaca odluka i institucija s druge strane. U širem kontekstu, cilj je pružiti prilike za učešće mladih u donošenju odluka i kreiranju politika, stvarajući time podržavajuće okruženje za mlade i razvoj njihovog uticaja u zajednici.

Program je kreiran da prati potrebe aktivnih mladih građana i građanki, pružajući im mentorsku i finansijsku podršku, kako bi sproveli svoje ideje i doprineli razvoju i poboljšanju svojih lokalnih zajednica. Projekti koje podržava program „Započni promenu“ nisu tematski ograničeni, već treba da proisteknu iz raznolikih ideja koje odgovaraju potrebama mladih i posvećenosti ljudi koji će biti uključeni na njima.

Kroz program obuke i dodele sredstava za odabrane konzorcijume/udruženja, podržaćemo udruženja mladih i za mlade, koja su registrovana kao udruženja u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima, neformalne grupe mladih, kao i lokalne institucije. Zamisao programa je da doprinese razvoju i unapređenju lokalnih zajednica, podstičući efikasno korišćenje resursa i promovišući saradnju različitih aktera.

 

Ko može da se prijavi?

Projektnu ideju može da podnese konzorcijum koji čine: udruženje mladih i za mlade (koja su registrovana kao udruženja u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima), neformalna grupa mladih i lokalna institucija.

Takođe, udruženja mladih i za mlade mogu samostalno da podnesu prijavu, bez navođenja partnera na projektu. Ipak, uključivanje neformalne grupe mladih i/ili  iskazana podrška lokalne institucije biće dodatno vrednovani prilikom odabira projekata/inicijativa konzorcijuma.

U okviru konzorcijuma predviđeno je da svaki od partnera ima određene uloge, a one su sledeće:

  • Udruženja mladih i za mlade koja će biti nosioci projekta i koja će predložiti projektnu ideju
  • Neformalne grupe mladih koje će biti partneri na projektu
  • Lokalne institucije koje će svoju podršku projektu izraziti kroz pismo podrške koje se prilaže uz projektnu ideju

Pod neformalnim grupama mladih podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane.  

Projekti će biti podržani finansijskim iznosom između 300.000,00 do 600.000,00 dinara po projektu.  Projekat može trajati najmanje 6 a najviše 9 meseci.

 

Kako se prijaviti za program „Započni promenu“?

Ako želite da konkurišete za program „Započni promenu“, svoju projektnu ideju možete predstaviti popunjavanjem prijavnog formulara i ostale prateće dokumentacije (klikni ovde da preuzmeš). Pre nego što počnete sa popunjavanjem, molimo vas da pažljivo pročitate uslove konkursa kako biste se detaljno upoznali sa smernicama. 

Projektnu dokumentaciju potrebno je poslati na mejl adresu konkurs@koms.rs najkasnije do 31. marta 2024. godine do 23:59 časova. Prijavu nasloviti sa: Započni promenu 2024 – Ime organizacije. Prijave koje stignu nakon ovog roka ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje. Svi prijavljeni će u periodu od 15 radnih dana biti obavešteni o ishodu prijave.

Preporuka je da se pre samog procesa prijave konsultujete sa KOMS timom kako biste razjasnili eventualna pitanja u vezi sa vašom idejom. Sva dodatna pitanja možete uputiti putem mejla petar.stamenkovic@koms.rs, a takođe možete zakazati onlajn sastanak najkasnije do 22. marta 2024. godine.

KOMS i partnerske organizacije vam žele mnogo uspeha u pripremi i podnošenju vaše projektne ideje za Program „Započni promenu“!


Program „Započni promenu“ se realizuje u okviru projekta „Snaga aktivizma“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovode Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije, BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija i Srpski filantropski forum.