fbpx
Socijalno preduzetništvo za budućnost omladinskog rada

Socijalno preduzetništvo za budućnost omladinskog rada

U periodu od 13. do 18. februara bili smo u Poljskoj, gde smo učestvovali na treningu u okviru Erasmus+ projekta „SocialEntrepreneurship for the Future of Youth Work“ koji je održan u najvećem edukativnom centru za mlade u ovom delu Evrope, smeštenom u Kžižovi, malom selu sa bogatom istorijom.   

Zajedno sa partnerima iz Portugala, Poljske, Italije i Španije razvijali smo metodologiju u oblasti neformalnog obrazovanja koja za cilj ima da edukuje mlade o socijalnom preduzetništvu i podstakne mlade da daju svoj doprinos u rešavanju društvenih problema kroz socijalno preduzetništvo. KOMS su na ovom događaju predstavljali naš koordinator programa Vanja Rakić i predsednica Upravnog Odbora Gordana Adamov, inače oboje omladinski radnici sertifikovani od strane NAPOR-a.  

U okviru ovog projekta biće razvijena platforma sa materijalima koji će služiti omladinskim radnicima i radnicama, kao i drugim zainteresovanim licima, za radionice o socijalnom preduzetništvu, a očekuju nas i radionice na kojima će biti predstavljena metodologija na kojoj smo radili.  

Trening je organizovan u okviru Erazmus+ projekta „Socijalno preduzetništvo za budućnost omladinskog rada“ koji finansira Evropska unija.