fbpx
Saopštenje: Bezbednost mladih narušavaju oni koji su zaduženi da je štite

Saopštenje: Bezbednost mladih narušavaju oni koji su zaduženi da je štite

Iako je Srbija formalno pravna država, svakodnevno nailazimo na stravične primere kršenja osnovnih ljudskih prava građana zajemčenih Ustavom. Najsvežiji primer je brutalno ophođenje policijskih službenika prema dve kvir osobe prilikom pretresa stana gde je došlo do kršenja više od 10 prava garantovanih Ustavom Republike Srbije.  

Krovna organizacija mladih Srbije najoštrije osuđuje policijsku brutalnost koju su pretrpele dve mlade osobe koje pripadaju LGBT+ zajednici i pozivamo nadležne institucije da hitno reaguju i sankcionišu ovakvo postupanje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. 

Fizičko, verbalno i seksualno nasilje koje su sproveli pripadnici policije prema mladim osobama zbog pripadnosti LGBT+ zajednici predstavlja zločin iz mržnje zbog čega reakcija nadležnih institucija ne sme da izostane. Ovakvim činom, policija, koja je zakonom zadužena da unapređuje bezbednost svih građana i imovine, bez obzira na njihovu rasnu, versku, nacionalnu, rodnu ili drugu pripadnost, postaje nasilnik u čijem prisustvu se građani i građanke osećaju nesigurno i od koje se moraju štititi.  

Zaposleni u policiji i resornom ministarstvu dužni su da jednako postupaju prema svima bez obzira različitosti koje proističu iz društvenog porekla, političkog ili drugog uverenja ili opredeljenja, roda i rodnog identiteta, imovnog stanja, kulture i starosti. 

Nažalost, ovo nije prvi oblik nasilja usmeren protiv LGBT+ zajednice zabeležen u poslednje vreme. Podsećamo institucije da je u januaru po 19. put napadnut Prajd Info Centar u Beogradu, prilikom čega je sam izlog bio demoliran. I u ovom slučaju izostala je adekvatna reakcija nadležnih institucija, te počinioci nisu ni pronađeni. Nereagovanje na incidente počinjene iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i polnih karakteristika znači da homofobija i transfobija nailaze na prećutnu saglasnost institucija. Usled ovoga, mlade LGBT+ osobe širom Srbije osećaju svakodnevni strah da budu ono što jesu u školama, kod kuće, na poslu i na ulici. Njihova budućnost se time negira. 

Prema podacima Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih, svaka druga mlada osoba u Srbiji izložena je nekom obliku nasilja, dok 2/3 mladih kaže da svakodnevno trpi različite vidove diskriminacije, što utiče na to da se osećaju nebezbedno i predstavlja dodatan motiv da napuste svoju sredinu. Posebnu pažnju skrećemo na podatak prema kom kao najveće uzroke nasilja mladi prepoznaju lošu kaznenu politiku, odsustvo i pad društvenih vrednosti, kao i porodične odnose i promociju nasilnika u medijima. 

Krovna organizacija mladih Srbije, zajedno sa drugim predstavnicima i predstavnicama mladih je na sednici Saveta za mlade Vlade Republike Srbije još 17. maja 2023. godine adresirala problem bezbednosti mladih i uticaja nasilja u društvu na mentalno zdravlje mladih, a uprkos apelima da svako ministarstvo u svojoj oblasti radi na rešavanju ovog problema, nastavlja se nasilje predstavnika institucija nad građanima i građankama. 

Tražimo da bezbednost svih mladih postane prioritet institucija i pozivamo nadležne organe na brzu reakciju i sprovođenje mera koje će ovakve situacije prevenirati.