fbpx
Pokrenuta inicijativa „Glasam sa 16“

Pokrenuta inicijativa „Glasam sa 16“

Inicijativa Demokratske omladine Glasam sa 16“, koja za cilj ima da omogući pravo glasa mladima već od 16. godine i na taj način podstakne angažovanost mladih i pruži im mogućnost da budu deo procesa koji utiče na njihove živote i njihovu budućnost, pokrenuta je u sredu 31. januara.

Unapređenje političke participacije mladih i podsticanje reforme obrazovanog sistema, kako bi se mladi politički osnažili i razvili interes za politiku bili su u fokusu panel diskusije održane u okviru ove inicijative.

Učesnici panela bili su Luka Babić iz organizacije „I mi se pitamo“, Ilija Ratković iz Demokratske omladine, profesor Pravnog fakulteta Miodrag Jovanović, Aleksandra Mihajlović iz Krovne organizacije mladih Srbije, dok je moderatorka bila Alisa Kockar.

Aleksandra Mihajlović iz KOMS-a naglasila je značaj ovakvog prava, ukazujući na pozitivne primere zemalja poput Austrije koje već primenjuju sistem u kojem mladi već od 16. godine imaju pravo glasa.

Ukoliko mladi sa 16 godina dobiju pravo glasa, to će biti signal partijama da počnu da se obraćaju i bave mladima“, rekla je Aleksandra osvrćući se na rezultate monitoringa izborne kampanje, koji pokazuju da mladi nisu bili centralna ciljna grupa političkih aktera, te da im nije posvećivana odgovarajuća pažnja u obraćanjima.

Ilija Ratković, predstavnik Demokratske omladine, naglasio je da političke stranke treba da usmere svoje napore ka mladima, koji imaju jasan interes za politiku, ali se često ne identifikuju u postojećem političkom sistemu.

Srbija ne prepoznaje mlade kao glavni resurs, a trebalo bi da se okrene ka mladima, uključi ih u političke procese i donošenja odluka. Ova kampanja je korak ka tome“, rekao je Ilija.

Luka Babić iz organizacije „I mi se pitamo“ istakao je da mladi često pokazuju nedostatak interesovanja za politiku ne zbog stvarne nezainteresovanosti, već zbog nedostatka znanja o tome šta bi trebalo pratiti i podržavati. Zato poziva na uvođenje političkog obrazovanja u obrazovni sistem.

Prema istraživanju KOMS-a, mladi smatraju da je obrazovni sistem u Srbiji zastareo i da ne pruža dovoljno znanja i veština. Kampanja „Glasam sa 16“ teži stvaranju šireg društvenog projekta koji bi podstakao političko angažovanje mladih i omogućio im aktivan udeo u političkim procesima.

Foto: Buki Photography