fbpx
Otpočele pripreme za projekat CompleteEU

Otpočele pripreme za projekat CompleteEU

Koordinatori programa Krovne organizacije mladih Srbije Aleksandra Mihajlović i Vanja Rakić učestvovali su na uvodnim sastancima povodom početka projekta „CompleteEU: a more complete Future for Europe“, koji su se održali 26. i 27. januara u Tbilisiju, Gruzija.  

Tokom sastanka, 12 predstavnika partnerskih organizacija imalo je priliku da se upoznaju, kao i da razgovaraju o projektnim aktivnostima, zadacima i odgovornostima za uspešnu realizaciju ovog projekta. 

Projekat će se realizovati sa ciljem podizanja svesti o mehanizmima proširenja EU, ali i informisanja zemalja članica EU i kandidata o njegovim prednostima. Takođe je usko povezan sa Strategijom EU za mlade 2019-2027, 11 ciljeva za mlade i Evropskom agendom za omladinski rad. 

Da bi se revitalizovalo poverenje i osnažili mladi ljudi da stvore zajedničku viziju ujedinjene Evrope, ovaj projekat okuplja omladinske organizacije iz EU, zemalja Istočnog partnerstva i Zapadnog Balkana. Istovremeno, projekat će težiti ka tome da mladi ljudi imaju centralnu ulogu u redefinisanju demokratije i mira u Evropi. 

Partneri na projektu su sledeći: 

Nacionalni omladinski savet Makedonije 

Kongresi Rinor Kombetar 

Krovna organizacija mladih Ukrajine 

Krovna organizacija mladih Moldavije 

Umbrella Georgia 

Projekat CompletEU: a more complete Future for Europe“ sufinansira Evropska unija.