fbpx
Sednica Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Sednica Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

U utorak, 5. decembra, održana je prva sednica Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, na kojoj su učestvovale i predstavnice KOMS, Milica Borjanić, programska menadžerka i Gordana Adamov, predsednica Upravnog odbora.

Sednicu Saveta otvorio predsednik Saveta Aleksandar Prica, nakon čega je usledilo predstavljanje svih članova i članica Saveta. Savetu su prisustvovali i predstavnici međunarodne zajednice kao posmatrači. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Tomislav Žigmanov, predstavio je ulogu Saveta i očekivanja od daljeg rada i naglasio da je veliki broj izazova sa kojim će se Savet suočiti u narednim godinama ali da veruje u učinkovitost dijaloga između organizacija civilnog društva i institucija.

Prioriteti KOMS-a biće zalaganje za interese organizacija civilnog društva i aktivista/kinja sa posebnim fokusom na udruženja mladih i to u pogledu: 

  • zaštite aktivista/kinja,
  • transparentnog finansiranja organizacija,
  • razvoja rezilijentnosti organizacija,
  • decentralizacije civilnog sektora,
  • ukljućivanje organizacija u celokupan ciklus javnih politika,
  • razvoj mehanizama saradnje organizacija i državnih institucija,
  • kao i pružanja podrške manjim organizacijama koje okupljaju ranjive društvene grupe.

Upravo jedan od prioriteta KOMS mreže i okvira nadležnosti ovog Saveta, našao se u fokusu civilnog i omladinskog sektora, a to je proces transparentnog finansiranja organizacija. KOMS je ovim povodom izdao i saopštenje koje možete pronaći OVDE.

Pod tačkom razno, otvorena je diskusija o istraživanjima koje su realizovali i objavili BIRN i CINS, a tiče se netransparentnosti finansiranja nelegitimnih organizacija civilnog društva. U fokusu diskusije bila je dodela sredstava kroz javne konkurse dva ministarstva: Ministarstva za brigu o porodici i Ministarstva turizma i omladine.

Predstavnici/e civilnog društva u Savetu su na osnovu člana 21. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja i člana 19. Poslovnika o radu Saveta za stvaranje podsticajnong okruženja za razvoj civilnog društva, izneli formalne predloge:

  1. Započeti proces definisanja javnog interesa kao osnova za dobijanje sredstava iz budžeta.
  2. Uputiti preporuke Ministarstvu za brigu o porodici i Ministarstvu turizma i omladine za objavljivanjem izveštaja o radu organizacija koje su bile finansirane javnim konkursima.

Članice Saveta, Gordana Adamov i Milica Borjanić, su istakle važnost da iz javnih sredstava budu transparentno finansirane one organizacije koje zaista rade sa mladima, a ne da se na ovaj način finansiraju političke aktivnosti kroz trošenje budžetskih sredstava. Predstavnici Ministarstva naveli su da vide važnost bavljenja ovom temom i činjenicu da će to biti jedna od ključnih tema za vreme mandata Saveta. Takođe, istaknuto je da je Akcionim planom za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2023 – 2027. godine, definisana obavezom broj 4, ovog Akcionog plana – Do transparentnijeg trošenja budžeta kroz unapređenje konkursnog postupka dodele sredstava organizacijama civilnog društva.

Usled izjašnjavanja većeg broja predstavnika u Savetu, da ne raspolažu dovoljnim brojem informacija i da je potrebno formulisanje predloga inicijative, odlučeno je da se formalni predlog od strane organizacija civilnog društva koje su iznele inicijativu – Građanske inicijative i KOMS, izradi u narednih 10 dana i dostavi svim članovima/cama Saveta na izjašnjavanje.

KOMS će nastaviti da insistira na poštovanju svih procedura koje predstavljaju zakonske obaveze institucija, uvažavajući kulturu dijaloga i međusektorsku saradnju u pristupu rešavanja izazova sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva a sa ciljem kreiranja podsticajnog okruženja. Takođe, zalagaćemo se za uvažavanje i prepoznavanje specifičnosti položaja omladinskih udruženja u odnosu na druge organizacije civilnog društva.

U narednih 10 dana radimo na formulaciji inicijative i čekamo ostalih članova/ica Saveta, te upućivanja preporuke Vladi Republike Srbije.