fbpx
Saopštenje: U tišini institucija, odjekuje glas mladih

Saopštenje: U tišini institucija, odjekuje glas mladih

Postizborni period u Srbiji obeležen je kulminacijom nezadovoljstva mladih kvalitetom demokratskih procesa i nepoverenjem da institucionalni mehanizmi mogu da obezbede osnovu demokratije: da se glas (mladih) uvažava.

Posmatračka misija CRTA ocenila je da je tokom izbornogdana došlo do zloupotrebe prava birača, zakona i institucija i zaključila da rezultati izbora u Beogradu ne odražavaju slobodno izraženu volju birača koji žive u njemu. Uz to, predstavnici međunarodnih posmatrača iz Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), u izveštaju navode da su parlamentarne izbore u Srbiji 17. decembra obeležile ozbiljne neregularnosti, pritisci na birače, kupovina glasova, narušavanje tajnosti glasanja, pristrasno izveštavanje medija, širenje straha i zloupotreba javnih resursa.

Ne iznenađuje frustracija mladih koji su na ulicama od izbornog dana, budući da od 2017. godine, kroz redovno godišnje objavljivanje Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji, Krovna organizacija mladih Srbije ukazuje na:

nepoverenje mladih u sve institucije Republike Srbije;
dominantan stav mladih da izbori u Srbiji nisu fer i pošteni;
dominantan osećaj da ne mogu da utiču na procesedonošenja odluka, koji se tiču njihovog položaja, ali i čitavog društva.

Institucije su u proteklih par meseci pokazale neodgovornost urešavanju problema poput targetiranja mladih aktivista i aktivistkinja, čime nastavljaju da ugrožavaju njihovu bezbednost i osnovna prava na slobodu izražavanja i okupljanja. KOMS je kroz Savet za mlade Vlade Republike Srbije, kao institucionalni mehanizam, u julu ove godineukazivao na problem targetiranja mladih aktivista/kinja u institucijama Republike Srbije, a obećanja resornog ministarstva, da će se problem rešiti, nisu ispunjena.

Ovih dana svedočimo dodatnom pritisku na mlade i studente/kinje koji mirnim putem izražavaju svoje nezadovoljstvo i direktnom narušavanju njihove bezbednosti zloupotrebom ličnih podataka iz biometrijskih dokumenata, prekomernom upotrebom sile od strane policijskih službenika,kao i neetičkom i pristrasnom izveštavanju medija.

Nereagovanjem nadležnih institucija, ovakvi postupci dodatno produbljuju nepoverenje mladih u institucije, zbog čega su primorani da se okrenu mirnom protestu, Ustavom zagarantovanom vaninstitucionalnom mehanizmu za ostvarenje osnovnih prava i sloboda.

Krovna organizacija mladih Srbije poziva sve aktere da shvate ozbiljnost situacije, da deluju u skladu sa zakonima države,stanu na put nasilju i ne dozvole pogoršanje situacije i veću podeljenost društva.

Zahtevamo:

od nadležnih institucija Republike Srbije:
o da hitno i objektivno istraže izborne neregularnostina koje ukazuju izborne liste putem prigovora, ali idomaći i inostrani posmatrači izbornog procesa;
o da hitno reaguju na targetiranje aktivista i aktivistkinja i organizacija civilnog društva i osiguraju njihovu bezbednosti i zaštitu, kao i da sankcionišu počinioce ovog čina institucionalnog nasilja;
o da ispitaju srazmernost upotrebe sredstava prinude prema građanima koji protestuju;
o da sazovu hitne sednice Saveta za mlade Vlade Republike Srbije i Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

od policije:
o da poštuje odredbe Zakona o policiji o uzdržavanju od prekomerne upotrebe sile i osigura bezbednost svih učesnika i učesnica protesta koji mirnim putem izražavaju svoje nezadovoljstvo;
o da poštuje odredbe Zakonika o krivičnom postupku koje se odnose na prava lica lišena slobode.

od političkih aktera, učesnika izbornog procesa:
o da ne instrumentalizuju i tokenizuju mlade i ne ugrožavaju njihovu bezbednost,
o da postave opšti interes kao svoj prioritet;

od medija:
o da izveštavaju u skladu sa zakonskim odredbama i Etičkim kodeksom i da ne doprinose targetiranju mladih aktivista i aktivistkinja, plasirajući u javnost senzacionalističke naslove i dezinformacije;

od regulatornih tela:
o da sankcionišu one medije koji krše zakone i osiguraju medijski prostor koji neće dodatno produbljivati nasilje;

od mladih:
o da se uzdrže od upotrebe nasilja i da isključivo mirnim putem i u skladu sa zakonima izražavaju svoje stavove;

od međunarodne zajednice:
o da posreduje u prevazilaženju podela i društvene i političke krize i podrži razvoj demokratskih procedura Srbiji, u skladu sa političkim, ekonomskim i socijalnim pravima oličenim u međunarodnim dokumentima čija je potpisnica i Republika Srbija.

Dešavanjima koja su obeležila, kako izborni dan, tako i svaki nakon, učinjene su povrede Ustava i zakona i time je znatno ugroženo postojanje pravne države. Zloupotrebom prava birača, poljuljani su temelji demokratskog društva. Bezbednost mladih je ozbiljno ugrožena. KOMS, kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji nastoji da pruža podršku mladima kroz institucionalne mehanizme i zahtevaod svih aktera da se pridržavaju zakona, da deluju u skladu sa svojim odgovornostima i da doprinesu deeskalaciji nasilja.