fbpx
Saopštenje: U čijim rukama je novac namenjen mladima?

Saopštenje: U čijim rukama je novac namenjen mladima?

Krovna organizacija mladih Srbije najoštrije osuđuje svaku zloupotrebu javnih sredstava namenjenih mladima i poziva nadležne institucije da reaguju povodom nedavno objavljenog istraživanja CINS-a u kojem je zabeleženo delovanje udruženja mladih “Centar za edukaciju i razvoj omladine Beograda – CEROB” koje se, kako navode u istraživanju, može posmatrati kao saučesnik u pokušaju “kupovine glasova”, odnosno sprovođenja krivičnog dela davanja mita. 

Ova organizacija je, piše BIRN, prema informacijama iz baze o javnim konkursima, od 2020. godine do danas, iz budžeta Republike Srbije dobila blizu 24 miliona dinara, od čega 17,7 miliona za projekte na konkursima za zapošljavanje i razvijanje preduzetništva mladih. Najveći deo ovog novca CEROB je dobio na konkursima Ministarstva omladine i sporta, navodi BIRN. Tokom 2021. godine, na osnovu podataka iz pomenute baze, CEROB je dobio putem javnih konkursa tek 7,1 milion dinara, dok u finansijskom izveštaju stoji da je te godine organizacija putem donacija imala prihode veće od 12 miliona dinara. Pored toga, prema pisanju ove istraživačke mreže, u bazi Agencije za privredne registre ne postoji finansijski izveštaj CEROB-a za 2022. godinu. 

Na osnovu analize konkursa resornog ministarstva, KOMS je zabeležio da je ova organizacija od 2021. godine do danas dobila 13 miliona dinara za realizaciju projekata u oblasti zapošljavanja. CEROB je od Ministarstva omladine i sporta tokom 2021. dobio 4.700.000 dok su ukupan prihod ove organizacije za 2020. godinu iznosio 8.718.000 dinara, a za 2019. godinu 3.415.000 dinara. Kako je jedan od kriterijuma za dodelu projekata od strane ministarstva i kapacitet organizacija da realizuju projekte a da su dodeljena sredstva iznosila polovinu ukupnog budžeta ove organizacije za prethodnu godinu, dovodi se u pitanje kapacitet organizacije za realizaciju projektnih aktivnosti. U 2022. godini organizacija je od Ministarstva dobila 4,4, a u 2023. godini 3,9 miliona dinara. Samim tim, CEROB je jedno od udruženja koje, uprkos netransparentnom delovanju, ima kontinuiranu finansijsku podršku ovog, ali i drugih ministarstava, državnih organa i lokalne vlasti.  

KOMS je godinama unazad analizirao konkurse resornog ministarstva i ukazivao na nepravilnosti i netransparentnost dodele sredstava iz državnog budžeta. Iz ovog razloga, još jednom ukazujemo na važnost izrade novog Zakona o mladima i izmene Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora. 

Želimo da podsetimo i na poražavajuć podatak da se na godišnjem nivou odvaja za omladinsku politiku svega 0,08% republičkog budžeta. Zabrinuti smo zbog činjenice da država ova veoma ograničena novčana sredstva ulaže u udruženja poput CEROB-a, sa upitnom željom za stvarnim unapređenjem položaja mladih, nezavisno od njihove stranačke afilijacije. Posledica ovakvih odluka je smanjenje prostora za delovanje civilnog društva i posebno otežavanje opstanka autentičnih udruženja mladih i za mlade sa kvalitetnim rešenjima za probleme sa kojima se susreću u svojim zajednicama. 

Kako je veći deo poznatog rukovodstva ovog udruženja na visokim pozicijama u predstavničkim telima u sferi studentske politike, kako na nivou Univerziteta u Beogradu, tako i na nacionalnom nivou, institucionalna podrška jača već prisutan stav mladih, zabeležen u našem Alternativnom izveštaju, da omladinske organizacije nisu dovoljno vidljive među mladima, kao i da studentske organizacije često imaju političku pozadinu, što demotivišuće deluje na učešće studenata, ali i drugih mladih, u bilo kojim omladinskim organizacijama. 

Krovna organizacija mladih Srbije poziva studentske predstavnike i predstavnice, koji utiču na formiranje politike prema velikom delu mladih u našoj zemlji, da javno preuzmu odgovornost za delovanje organizacije u čijem su rukovodstvu. 

Takođe, Krovna organizacija mladih Srbije poziva Ministarstvo turizma i omladine, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite životne sredine, Grad Beograd i ostale institucije koje su finansijski podržale rad ovog udruženja, da podele informacije o realizaciji finansiranih projekata iz prethodnih godina, kao i da za tekuće projekte CEROB-u upute hitan zahtev za dostavljanje informacija o realizaciji projektnih aktivnosti i pravdanju utrošenih sredstava. 

Uz sve ovo, javnosti je nedavno predstavljen još jedan slučaj zloupotrebe javnih sredstava namenjenih, između ostalog, mladima, u kom je, prema pisanju BIRN-a, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju 2021. godine dodelilo oko pet miliona evra mreži fantomskih organizacija. Ovo ministarstvo je godinama ulagalo velike svote novca svih građana za prevenciju vršnjačkog nasilja, ali ta sredstva nisu došla do dece i mladih kojima su bila namenjena. 

KOMS, kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji, iniciraće pokretanje ovih pitanja kroz različite mehanizme participacije, kao što su Savet za mlade Vlade Republike Srbije i Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.  

Kako bi mladi u Srbiji mogli da žive u pravnoj državi u kojoj veruju u svoje institucije, neophodno je da se preduzmu koraci u sankcionisanju ovakvog nezakonitog ponašanja i unapredi rad komisija zaduženih za raspodelu novca putem konkursa kako bi se zaustavilo netransparentno i nenamensko trošenje budžetskih sredstava usmerenih na unapređenje položaja mladih u našoj zemlji.